بورسیبه دکتری
پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه قم

به گزارش سرویس اخبار دانشگاه 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه قم برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون طبق سهمیه استعدادهای درخشان پذیرش می کند.

داوطلبان ثبت نام برای این دوره ها باید مدارک خود را تا ۲۰ اردیبهشت ماه از طریق پست به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه قم ارسال نمایند.

رشته های  حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه تطبیقی، الهیات و معارف اسلامی، تفسیر تطبیقی، کلام، مدرسی معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، ریاضی محض، ریاضی کاربردی، فیزیک، مهندسی عمران و مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه قم برای مهرماه سال ۹۵ دانشجو دکتری بدون آزمون پذیرش می نماید.

مصاحبه مربوط به متقاضیان پذیرش در این دوره ها همزمان با مصاحبه معرفی شدگان آزمون دکتری سازمان سنجش انجام می گیرد.

طبق مقررات وزارت علوم پذیرفته شدگان نهایی ملزم به سپردن تعهد تحصیل تمام وقت به دانشگاه برای کل مدت تحصیل دوره دکتری می باشند لذا این داوطلب نباید به مؤسسه دیگری تعهد خدمت داشته یا در استخدام محل دیگری باشد.