به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مختار جلالی معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس بیان نمود: در سال جاری برنامه داریم ظرفیت پذیرش دانشجوی بین المللی را در این دانشگاه افزایش دهیم.

اهم برنامه های دانشگاه در سال جاری مربوط به پذیرش دانشجوی بین المللی می باشد این موضوع در برنامه استراتژیک دانشگاه نیز بیان گردید ، همچنین برنامه استراتژیک دانشگاه تدوین شده و منتظر تشکیل جلسه هیات امنا برای تصویب این برنامه می باشیم.

جلالی افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو این دانشگاه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۳ درصد کاهش داشت که باتوجه به توسعه فعالیت های کیفی در دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشجو این دانشگاه در سال جاری افزایش می یابد.

در سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشجو این دانشگاه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد می کند که بخشی از این افزایش ظرفیت مربوط به پذیرش دانشجوی بین المللی می باشد.

پذیرش دانشجو این دانشگاه از طریق آزمون های سازمان سنجش و آیین نامه استعدادهای درخشان است که هم اکنون نیز فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون دانشگاه نیز در سایت این دانشگاه قرار دارد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید