به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ علی فتحی آشتیانی رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی بیان نمود: برنامه کارشناسی ارشد «روانشناسی دین» تصویب شده و به زودی جهت پذیرش دانشجو به وزارت علوم ابلاغ خواهد شد.

این  رشته در کارگروه روانشناسی نهایی شده و به تصویب شورای تحول و ارتقای علوم انسانی رسید و از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم ابلاغ می گردد.

رشته‌های کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، مشاوره خانواده و مشاوره شغلی درآینده نزدیک برای تصویب به شورای تحول علوم انسانی ارسال می گردد تا برنامه‌ های جدید به دانشگاه ها ابلاغ گردد.

برنامه رشته کارشناسی ارشد «روانشناسی مثبت» نیز در دستور کارهفته جاری کارگروه روانشناسی قرار دارد که اگر مراحل آن طی شود برای تصویب به شورای تحول ارسال خواهد شد.

آشتیانی افزود: برنامه دکتری «روانشناسی صنعتی سازمانی» تصویب شده و برنامه کارشناسی ارشد «روانشناسی صنعتی سازمانی» نیز به زودی آماده شده و برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد.