بورسیبه دکتری
پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه هرمزگان

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه هرمزگان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ طبق سهمیه استعدادهای درخشان دانشجوی دکتری بدون آزمون جذب می کند.

داوطلبان در جهت ثبت نام در این دوره ها باید تا ۳۱ فروردین ماه مدارک خود را به دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه ارسال نمایند.

رشته های هواشناسی، فیزیک دریا، ریاضی محض – آنالیز، زیست شناسی دریا، زمین شناسی، بیابان زدایی، علوم باغبانی، علوم و مهندسی آبخیزداری، تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات، زبان و ادبیات فارسی، مشاوره و برنامه ریزی درسی در این دانشگاه پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دارد.