به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بیان نمود: اعطای دو مدرک به دانشجویان این دانشگاه از سال جاری در این دانشگاه اجرایی می شود.

برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان این دانشگاه به صورت آزمایشی درتابستان سال گذشته اجرایی گردید، همچنین برنامه داریم در سال جاری این دوره ها را برای تمامی دانشجویان برگزار نماییم ، هدف از اجرای این دوره ها اعطا مدرک مهارتی به دانشجویان می باشد و طبق این دانشجویان این دانشگاه در زمان فارغ التحصیلی دو مدرک دریافت می نمایند.

سلیمی درخصوص هزینه های اجرای دوره های مهارتی در این دانشگاه بیان نمود:طراحی این دوره ها بصورتیست که دانشجویان بتوانند هزینه های شرکت در دوره ها پرداخت نمایند.

در تابستان سال گذشته تعداد ۲ هزار دانشجوی این دانشگاه در دوره های مهارتی شرکت کردند و مدارک خود را دریافت نموند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید