به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ کنکور سراسری سال ۹۵ و همچنین آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی در تیرماه ۹۵ برگزار خواهد شد.
کنکور سراسری سال ۹۵ در صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۹۵ در حوزه های امتحانی مربوط برگزار خواهد شد و کارنامه در دهه دوم مردادماه انتشار می یابد.

بیش از ۸۳۳ هزار نفر در این آزمون با هم رقابت می کنند.

همچنین آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های علوم پزشکی مجری)  ۲۴ تیرماه به صورت دانشگاهی برگزار خواهد شد.

هنوز دیر نشد با برنامه هوشمند به هدف نزدیکتر شوید