آزمون
جذب دانشجوی رشته حقوق تجارت و سرمایه دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ از سال آینده دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در رشته دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملل دانشجو جذب مب کند.

شورای  گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره  دکتری  حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملل را که توسط گروه حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تعریف گردید، تصویب و به دانشگاه جهت اجرا ابلاغ نمود.

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی آینده برای این دوره پذیرش دانشجو  دارد.