به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران بیان نمود: باهدف کیفی سازی فعالیت های دانشگاه تهران ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های مجازی و شبانه این دانشگاه کاهش پیدا می کند.

میزان پذیرش دانشجو در این دانشگاه براساس تعداد اعضای هیات علمی می باشد، لذا ظرفیت سال آینده این دانشگاه نسبت به سال ۹۴ در دوره های مجازی و شبانه کاهش پیدا می کند.

هم اکنون نسبت شاخص استاد به دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه یک به ۱۰ می باشد و این واحدهای این دانشگاه که ظرفیت دانشجو آنها بیش از استاندارد شاخص استاد به دانشجو می باشد با کاهش ظرفیت مواجه می شوند.

حسینی افزود: ظرفیت های روزانه این دانشگاه برای سال تحصیلی آینده کاهش نمی یابد.

به دلیل پذیرش های زیاد در دوره های مجازی و شبانه این دانشگاه طی سال های گذشته درحال حاضر شاخص نسبت استاد به دانشجو در مقطع کارشناسی این دانشگاه یک به ۳۰ می باشد.

در صورتی که بخشی از ظرفیت های مجازی و شبانه این دانشگاه کاهش یابد شاخص نسبت استاد به دانشجو در مقطع کارشناسی یک به ۲۰ می رسد.

استاندارد شاخص نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه برای مقطع کارشناسی یک به ۱۸ می باشد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: برنامه داریم در سال آینده در بسیاری از واحدهای مجازی این دانشگاه پذیرش دانشجو نداشته باشیم و در دوره شبانه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش ظرفیت داریم.

همین الان می توانید ثبت نام کنید