دانشگاه الزهرا(س) برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون براساس سهمیه استعدادهای درخشان می پذیرد.

دانشگاه الزهرا(س) برنامه دارد طبق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری بودن آزمون در مقطع دکتری برای سال تحصیلی آینده نماید.

داوطلبان ثبت نام در این دوره ها می توانند مدارک خود را تا ۵ اردیبهشت ماه از طریق شرکت پست به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا ارسال نمایند.

دانشگاه تحت هيچ شرايطی مدارک داوطلبانی را که به صورت دستی به اداره استعدادهای درخشان این دانشگاه تحویل شود بررسی نمی گردد.

مدارک دوره های مجازی، نيمه حضوری يا غيرحضوری برای ورود به دوره های بدون آزمون این دانشگاه مورد پذيرش نمی شود.

دانش آموختگان و دانشجويان هر يک از مقاطع کارشناسی دانشگاه های آزاد اسلامی، پيام نور، جامع علمی کاربردی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعی، دوره های الکترونيکی و مجازی و نيمه حضوری مجاز به ارائه درخواست در این دوره نمی باشند و مدارک اين متقاضیان بررسی نمی گردد.

فارغ التحصیلان دانشگاه های ارومیه، اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تحصیلات تکمیلی زنجان، تهران، الزهرا(س)، خوارزمی، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، رازی کرمانشاه، بوعلی سینای همدان و یزد می توانند در فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا(س) شرکت نمایند.

دانشگاه الزهرا برای رشته های آموزش زبان انگليسی، علوم قرآن و حديث، علوم اسلامی- فلسفه و کلام، جامعه شناسی، مديريت بازاريابی بين المللی، رياضی، شیمی و فیزک دانشجوی دکتری بودن آزمون پذیرش می نماید.