به گزارش سرویس خبری 3گام به نقل از مهر: دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور بیان نمود: آخرین مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ۹۵ امشب 5 اسفند ماه می باشد.

به منظور مساعدت و همراهی با متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۵ و افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند، مهلت مجدد برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵در نظر گرفته شد.

همچنین افزود: از روز سوم اسفند تاکنون ۲۳ هزار و ۹۷۶ نفر در این آزمون ثبت نام نمودند که با توجه به آمار ۷۰۰ هزا رو ۶۶ داوطلب قبلی در مجموع تاکنون ۷۲۴ هزار و ۴۲ نفر در این آزمون شرکت نمودند.

دکتر توکلی گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب ۵ اسفند فرصت ثبت نام در آزمون دارند.

فرصت اول ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ در روزهای ۱۶ تا ۲۵ آذرماه انجام شده و ۷۰۰ هزار و ۶۶ نفر در این آزمون ثبت نام نمودند که از این تعداد ۳۶۶ هزار و ۴۸۵ نفر زن و ۳۳۳ هزار و ۵۸۰ نفر مرد می باشند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار خواهدشد.