به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  تفاهم نامه ی در راستای گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران نوشته و به امضای دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل رئیس دانشگاه و دکتر آناتول سیکورسکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مینسک رسید.

این تفاهم نامه در پنج بند اصلی که شامل تبادل اساتید و دانشجو، همکاری های مشترک تحقیقاتی، برگزاری کورس ها و سمینارهای علمی مشترک، تبادل منابع اطلا عات علمی و تخصصی و سایر موارد مورد توافق طرفین به مدت ۵ سال برقرار شد که متعاقبا این مدت تمدید می گردد.

دانشگاه مینسک بلاروس در تاریخ سی اکتبر ۱۹۲۱ تاسیس گردیده و اکنون در این دانشگاه بیش از ۹۰۰ استاد به کار مشغولند که بیش از ۶۰ درصد آنها در سطح بالا (فوق تخصص، کاندیداهای احراز دکتری عالی) می باشند.

هم اکنون اعضای فعال دانشگاه در ۱۴ انستیتوی تحقیقاتی و پژوهشی، دو مرکز تجربی، چهار مؤسسه آموزش عالی و انستیتوی آموزش تکمیلی پزشکان تحت نظر وزارت بهداشت و درمان جمهوری بلاروس مشغول به فعالیت می باشند.

بیش از ۵ هزار دانشجو در ۶ دانشکده این دانشگاه به تحصیل علوم پزشکی می پردازند که دانشجویان داخلی و خارجی در رشته های پزشکی عمومی، دندانپزشکی، پزشکی اطفال، بهداشت عمومی، پزشکی ارتش و کلیه تخصصهای پزشکی و دندانپزشکی تحصیل می نمایند. 

از دانشجویان این دانشگاه، ۲۰۰ دانشجو ایرانی می باشند و تاکنون ۴۰۰ دانشجوی ایرانی از آنجا فارغ التحصیل گردیدند.