به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم بیان نمود: میان دانشگاه ها و پژوهشگاهها باید همگرایی  افزایش پیدا کند براین اساس می خواهیم دانشجوی تحصیلات تکمیلی مشترک میان پژوهشگاه ها و دانشگاه ها پذیرش نماییم.

پژوهشگاه ها نباید خود را درگیر مسائل آموزشی نمایند و این موضوع به این معنا نمی باشد که درحال حاضر قصد داشته باشیم موضوع پذیرش دانشجو در این مراکز را متوقف نماییم، سیاست همگرایی پژوهشگاه های کشور به این معنا می باشد که دانشگاه ها مسائل مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان و اساتید و دوره های پسا دکتری با کمک پژوهشگاه ها اجرا نمایند.

سیاست وزارت علوم تقویت فعالیت های تخصصی پژوهشگاه ها می باشد زیرا این روند می تواند نیازهای تحقیقاتی کشور و دانشگاه ها را برطرف نماید.

اکنون پژوهشگاه ها فعالیت های مفیدی در حوزه تحقیقات دارند ولی متاسفانه فعالیت برخی از پژوهشگاه ها متفرق می باشد.

وحید احمدی گفت: سیاست وزارت علوم این است که موضوع همگرایی فعالیت های پژوهشگاه ها تقویت گردد تا فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها نیز در این مراکز به صورت مشترک انجام شود.