تغییر عنوان عنوان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

یک شنبه ۱۸ بهمن

عنوان رشته کارشناسی ارشد روان شناسی خانواده درمانی در کارگروه روان شناسی وزارتخانه به «روان شناسی بالینی (در حوزه تخصصی خانواده)» تغییر نام پیدا کرد.‌

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وزارت علوم  اقدام به تغییر عنوان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی نمود.

این شورا بیان کرد: عنوان رشته کارشناسی ارشد روان شناسی خانواده درمانی در کارگروه روان شناسی وزارتخانه به «روان شناسی بالینی (در حوزه تخصصی خانواده)» تغییر نام پیدا کرد.‌

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت