تمام درسهای دانشگاه فردوسی تا پایان امسال بازنگری می شوند

یک شنبه ۱۸ بهمن

بازنگری دروس در این دانشگاه به صورت موازی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود که بازنگری دروس علوم انسانی متناسب با اسناد بالا دستی و مصوبات شورای تحول علوم انسانی انجام می گیرد.

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی افزود: روند بازنگری دروس این دانشگاه آغاز گردیده و برنامه داریم تا پایان امسال بازنگری دروس را در تمامی رشته ها و مقاطع پایان دهیم.

بازنگری دروس در این دانشگاه به صورت موازی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود که بازنگری دروس علوم انسانی متناسب با اسناد بالا دستی و مصوبات شورای تحول علوم انسانی انجام می گیرد.

دفتر برنامه ریزی آموزشی این دانشگاه ذیل معاونت آموزشی ایجاد گردیده و این دفتر فرآیند بازنگری دروس را دنبال می نمایند.

مضافاً از سوی شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم نیز دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان متولی بازنگری رشته زراعت و اصلاح نباتات و ادبیات فارسی تعیین گردید.

بازنگری این دو رشته با محوریت شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم انجام می گیرد و بازنگری رشته های این دانشگاه روندی متفاوت از برنامه تکلیفی وزارت علوم بشمار می آید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت