به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بیان نمود: میزان ظرفیت پذیرش دانشجو  دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در مقطع کارشناسی ارشد  سال آینده در سال آینده کاهش می یابد.

این کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بعلت ایسنت که بتوانیم خدمات مناسب را به دانشجویان ارائه نماییم.

در سال آینده ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه را حدود ۱۰ درصد کاهش داریم لذا بتوانیم به دانشجویان خدمات بیشتر و با کیفیت بهتری ارائه نماییم.

علی خاکی صدیق گفت: سال گذشته نسبت به دیگر سال ها ظرفیت پذیرش این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد بیشتر بود و در سال آینده بخشی از این ظرفیت را کاهش می یابد.

ظرفیت پذیرش دانشجو این دانشگاه در مقاطع کارشناسی و دکتری تغییری نمی کند و طبق روال گذشته پذیرش در این دوره ها صورت می گیرد.