آزمون آیلتس
آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی تافل اینترنتی (TOEFL iBT) و آزمون GRE General از طریق سامانه سازمان سنجش

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ سامانه فروش اینترنتی ووچر آزمون زبان انگلیسی تافل اینترنتی (TOEFL iBT) و آزمون GRE General در سایت سازمان سنجش مقرر شد، همچنین ووچر فروخته شده قابل عودت نمی باشد.

هزینه ثبت نام ووچر آزمون زبان انگلیسی تافل اینترنتی (TOEFL iBT) ملبغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ريال (۷۵۰ هزار تومان) و هزینه ووچر آزمون GRE General اينترنتی مبلغ ۷ میلیون ۲۰۰ هزار ريال (۷۲۰ هزار تومان) می باشد. تاریخ پایان ثبت نام ووچر برای این دو آزمون اعلام نگردید.

با تاکید سازمان سنجش برطبق قوانين مؤسسات صاحب امتياز آزمون های بين المللی، كليه مراحل ثبت نام آزمون ها بايد توسط شخص متقاضی انجام می گیرد و در صورت عدم رعايت شرايط ثبت نام، از شركت متقاضی در آزمون ممانعت می شود.

چناچنه هرگونه تخلف در اين زمينه با افراد يا شركت های سودجو كه به روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضيان در آزمون های بين المللی می کنند برخورد قانونی می شود.