به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مجید سرسنگی رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی بیان نمود: که در این کارگروه برای رشته های جدید التالیف کتاب های درسی تدوین و منتشر می گردد.

باتوجه به اینکه رشته های جدید هنر و معماری با مشکل منابع درسی روبرو می باشد لذا در کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی اقدام به تدوین کتب درسی مورد نیاز این حوزه نمودیم.

سرسنگی گفت: درحال تدوین کتاب درسی مربوط به رشته دکتری هنرهای اسلامی می باشیم که امیدواریم تدوین این کتاب به زودی به پایان برسد. تدوین کتب درسی برای رشته های هنر و معماری طبق اولویت و متناسب با اهمیت و ضرورت رشته ها انجام می گیرد.

مثلاً رشته هنرهای اسلامی از اولویت بسیار بالایی برای تدوین کتب درسی برخوردار بود زیرا متاسفانه در سال های گذشته دانشجویان برای تحصیل در این رشته باید به دیگر کشورها سفر می کردند.

تدوین کتب درسی براساس اولویت و در ابتدا برای دروس مقاطع دکتری تدوین میگردد که در مراحل بعدی برای رشته های مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی نیز این موضوع دنبال می گردد.