جلسه کنکور
آغاز ثبت نام چهل و سومین آزمون پذیرش دستیاری پزشکی

 

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به ؛ زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 به قرار زیر خواهد بود:

زمان ثبت نام: یکم تا دهم بهمن ماه 1394

زمان برگزاری آزمون: بیست و سوم و بیست وچهارم اردیبهشت 1395

داوطلبان از طریق مراجعه به سامانه وزارت بهداشت http://www.sanjeshp.ir/ می توانند اقدام به ثبت نام نمایند.

لینک دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام