به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی به نقل از 3گام به نقل از مهر؛ مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد حسین ابراهیمی اعلام نمود: موضوع راه اندازی شعب جدید بین المللی این دانشگاه درحال بررسی  می باشد و امیداریم که بتوانیم در کشورهای اسلامی این شعب را راه اندازی نماییم.

اکنون با حضور در شهر سلیمانیه عراق درحال مذاکره با دانشگاه های سلیمانه و اربیل این کشور می باشیم تا علاوه بر ایجاد بستر انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بتوانیم وضعیت آموزش عالی این کشور را برای راه اندازی شعب بین الملل ارزیابی نماییم.

راه اندازی دفاتر علمی دانشگاه آزاد در دیگر کشورها

وی افزود: برنامه های اصلی این دانشگاه راه اندازی این دفاتر در کشورهای اروپایی می باشد، موضوع راه اندازی دفاتر علمی در دیگر کشورها توسط شورای راهبردی این دانشگاه به تصویب رسیده و به زودی اجرایی می شود.

این دفاتر با هدف برگزاری دوره های مشترک، راه اندازی شرکت های دانش بنیان بین المللی، توسعه زبان و ادبیات فارسی و توسعه تاریخ تمدن ایرانی – اسلامی راه اندازی می گردند.