به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ معاون فرهنگی دانشگاه تهران مجید سرسنگی بیان نمود: یکشنبه 6 دی ماه دومین جلسه معاونان فرهنگی ۱۳ دانشگاه برتر کشور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میگردد.

از جمله موضوعات مطرح و مورد بررسی در این جلسه فواید و ضررهای ادغام و عدم ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها می باشد.

طی مذاکرات مقرر گردید ۱۳ دانشگاه برتر کشور اساسنامه ای با محوریت حوزه های مختلف دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی داشته باشند که در دومین جلسه معاونان فرهنگی این دانشگاه ها بخش فرهنگی این اساسنامه بررسی می شود.

در دومین جلسه معاونان فرهنگی دانشگاه های برتر کشور موضوع برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها بررسی می گردد.

این جلسات با اهداف ارائه پیشنهاداتی برای بهبود آموزش عالی کشور و ارائه مباحث کلان فرهنگی دانشگاهی تشکیل می شود.

سرسنگی افزود: اولین جلسه معاونان فرهنگی ۱۳ دانشگاه برتر کشور ماه گذشته در دانشگاه تهران برگزار گردید.