به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام نمود: فرآیند تکمیل ظرفیت آزمون‌ دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۹۴ از ساعت ۱۸ امروز 2 دی ماه آغاز می شود.

ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌محل‌های جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌محل‌های تحصیلی آزمون‌ دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۹۴ اعلام گردید که از ساعت 18 از طریق سامانه سازمان سنجش انتشار می یابد و شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌ متمرکز سال ۱۳۹۴، برطبق ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنما می توانند انتخاب رشته‌ نمایند.

داوطلبان می توانند در ملهت 2دی ماه تا 6 دی ماه نسبت به انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۱۳۹۴ نمایند.