به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم محمد روشن بیان نمود: دو ماده ۲ و ۵ از طرح سنجش و پذیرش دانشجو به کمیسیون آموزش بازگشت ، که ماده ۲ درباره ترکیب شورای سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و ماده ۵ درباره درصدهای آزمون‌های دکتری آموزش و پژوهش محور بود.

احتمال بررسی دوماده طرح سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه علنی هفته آینده مجلس

با توجه به این مساله که این طرح یک طرح یک فوریتی می باشد و از طرفی نیز مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش را مکلف نموده تا این دو ماده را بازنگری نماید، کمیسیون این دو ماده را بازنگری و برای طرح در جلسه علنی مجلس ارسال نمود که بنابر نظر هیات رئیسه مجلس احتمال دارد در هفته آینده در دستور کار مجلس قرار داده شود.

تعیین ترکیب شورای سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها

محمد روشن اضافه نمود: ترکیبی که برای اعضای شورای سنجش و پذیرش دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها مد نظر است از وزرای علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس دانشگاه آزاد، روسای دو دانشگاه دولتی به انتخاب وزرای علوم و بهداشت و رئیس سازمان سنجش تشکیل گردید.

تفاوت نظر کمیسیون آموزش و وزارت علوم

همچنین وزیر علوم ریاست این شورا را عهده دار بوده و رئیس سازمان سنجش دبیر شورا می باشد، این نظر کمیسیون آموزش است که درباره ماده ۲ به مجلس ارایه کرده و دونفر از اعضای کمیسیون آموزش نیز به عنوان ناظر و بدون حق رای درترکیب این شورا مقرر می شوند. البته این نظر کمیسیون می باشد و نظر وزارت علوم با این نظر متفاوت می باشد.

تعیین درصدهای آزمون کتبی و مصاحبه دکتری آموزشی پژوهشی و پژوهش محور

در ماده ۵ نیز مانند سابق، دو روش برای پذیرش دانشجو در دوره‌های دکتری به عنوان آموزشی و پژوهشی و پژوهش محور پیشنهاد شده که در دوره دکتری آموزشی و پژوهشی، آزمون متمرکز ۵۰ درصد، سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و مصاحبه و سنجش علمی ۳۰ درصد لحاظ گردید.

برای دوره‌های دکتری پژوهشی محور نیز، آزمون‌های متمرکز ۳۰ درصد، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، ۲۰ درصد، مصاحبه علمی و بخش عملی ۳۰ درصد و تهیه طرحواره ۲۰ درصد مد نظر می باشد.

روشن گفت: وزارت علوم معتقد می باشد با توجه به ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم کشور، برگزاری آزمون‌های متمرکز بدین روش و دادن وزنی معادل ۵۰ درصد امتیاز به آن، برخلاف اصل استقلال دانشگاه های کشور می باشد، همچنان که رویه جاری در دانشگاه‌های معتبر جهان، انتخاب دانشجویان دوره‌های دکتری استاد محور می باشد، استادان بیشترین نقش را در انتخاب دانشجویان دوره دکتری دارند.

آزمون های متمرکز توان سنجش ویژگی‌های علمی یک دانشجوی دکتری

آزمون‌های متمرکز به هیچ وجه توان سنجش ویژگی‌های علمی یک دانشجوی دکتری مانند قدرت تحلیل، نوآوری، خلاقیت و استدلال را ندارند.

وی گفت: معتقدیم در مباحثاتی که بین متقاضی دوره دکتری و هیات استادان انجام می گیرد، این نوع گفتگوها است که امکان سنجش قدرت تحلیل و استدلال متقاضی قابل سنجش می کند برای همین باید بیشترین وزن را به مصاحبه داد.

البته عمده استدلال اعضای کمیسیون آموزش عالی و طراحان طرح مذکور اینگونه می باشد که ممکن است استادان اعمال نظر نموده و سوگیرانه عمل نمایند.

اساتید دانشگاه‌ها از خدشه اعمال نظر سوگیرانه مبراء می باشند

در۱۱ هزار داوطلبی که در دوره قبل آزمون دکتری شرکت نمودند، تعداد کسانی که اعتراض آنها تا حدودی وجاهت داشته، براساس آمار ۳۰ نفر بوده و این تعداد در مقابل کل شرکت کنندگان نشان می دهد که قریب به اتفاق استادان دانشگاه‌ها از این خدشه مبرا می باشند.