به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا ؛ سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای اعلام نمود: کلیه مشمولان فارغ التحصیل دوره های کاردانی، کارشناسی و بالاتر و همچنین مشمولان گروه پزشکی سراسر کشور که برگ آماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ یکم دی ماه 1394 دریافت نموند را به خدمت دعوت نمود.

مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهی که تاریخ اعزام آنان یکم دی ماه سال 94 می باشد موظفند روز سه شنبه یکم دی ماه در محل و ساعتی که توسط این سازمان در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حاضر شوند.

همچنین مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه به مراکز آموزش نیروهای مسلح نگردیدند، می توانند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه نمایند و عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت به حساب می آید.

مشمولان باید اوراق مربوط به اعزام از قبیل برگ آماده به خدمت ، برگ واکسیناسیون و برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک مورد نیاز، از جمله شناسنامه و ... را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.