به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رئیس جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان دکتر منصور تاجری بیان نمود: محصول نهایی دانشگاهی علمی کاربردی باید ایجاد اشتغال باشد و در واقع تبیین یک نسخه شفابخش بیکاری برای جوانان استان سیستان و بلوچستان است.

وی  این دانشگاه را به عنوان دانشگاه نسل سوم معرفی نمود.

وی افزود: یک هدف اساسی در این دانشگاه دنبال می شود که آن پیوند مباحث تئوری و عملی می باشد. دانشگاه جامع علمی کاربردی، اولین مرکز آموزش های خود را در استان سیستان و بلوچستان در جهاد دانشگاهی تاسیس نموده و دوره‌های کاردانی و کارشناسی و یه برنامه تحصیلی مشخص و دادن آموزش‌های مهارت محوری زمینه را برای اشتغال فراهم و تعدادی زیادی از جوانان جویای کار را به طرف جهاد دانشگاهی، هدایت نموده است.