روز دانشجو
گرامیداشت روز دانشجو

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رییس دانشگاه شهرکرد شایان شامحمدی گفت: هم اکنون روند پرسشگری برای احقاق حق میان دانشجویان خوب است ولی کافی نمی باشد.

«عموما دانشجویان، بر روی مسائل صنفی و گروهی خود تمرکز می‌نمایند» و  وسعت دید دانشجویان باید به سطح جامعه و حقوق مردم گسترش یافته و تعمیق داده شود و جنبش‌های دانشجویی زمانی موفق خواهند بود، که فرای احزاب عمل نماید.

«حق‌ طلبی و آگاهی‌بخشی از وظایف جنبش دانشجویی می باشد» اگرچه جنبش دانشجویی در آگاهی‌بخشی به عموم جامعه و ایجاد گفتمان مطالبه‌گری ضعیف نگردیده، اما به اوج خود هم نرسیده است و انتظار می‌رود که رفته رفته وظیفه مهم خود را بیش از پیش احساس کرده و برای شناسایی و شناساندن افراد اصلح اقدامات لازم را در چارچوب قانون صورت گیرد.

اگر جنبش‌های دانشجویی وابستگی مادی و معنوی به احزاب سیاسی و یا کانون‌های قدرت پیدا کنند، نه تنها دچار انحطاط می شوند، بلکه ممکن است در مسیر خلاف حرکت انقلاب پیش روند، که این بسیار خطرناک است و  لازم است در همین راستا به رهنمودهای رهبر انقلاب توجه نمایند.