مجتبی علوی فاضل  رئیس مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام نمود: ثبت نام دوره دكتری تخصصی پژوهش محور همراه با ثبت نام متقاضیان سایر دوره های دكتری تخصصی و كارشناسی ارشد از روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه آغاز می گردد.

داوطلبان متقاضی دوره دكتری تخصصی پژوهش محور می توانند از روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه تا پایان روز چهارشنبه ۹ دی ماه به سامانه این مركز به نشانی  www.azmoon.org  مراجعه و ابتدا دستورالعمل ثبت نام را مطالعه و پس از كسب آگاهی های كامل در خصوص دوره دكتری پژوهش محور و رشته مورد نظر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جهت ثبت نام در دوره دكتری تخصصی پژوهش محور حداقل معدل كل كارشناسی ارشد برای رشته های علوم انسانی ۱۸ و حداقل معدل كل برای رشته های غیر علوم انسانی ۱۷ می باشد.

چنانچه داوطلبان از ۱۵ دانشگاه برتر موجود درفهرست اسکوپوس فارغ التحصیل شده یا جزء فارغ التحصیلان دانشگاه های جامع (برتر) دانشگاه آزاد باشند، معدل آنها با ضریب ۱.۱ برای رشته های با حد نصاب معدل ۱۷ و ۱.۰۵ برای رشته های با حد نصاب معدل ۱۸ در نظر گرفته می شود.

متقاضیان دوره دكتری تخصصی پژوهش محور می توانند از یک مجموعه نسبت به انتخاب یک رشته محل اقدام کنند و رعایت شرط تجانس و سایر شروط با توجه به دستور العمل ثبت نام برای این متقاضیان الزامیست و امكان ویرایش با استفاده از شناسه و رمز كارت اعتباری خریداری شده تا پایان مدت زمان ثبت نام فراهم می گردد و پس از آن امكان تغییر وجود ندارد.

داوطلبان میتوانندبدون هیچگونه محدودیتی در دوره های مختلف دكتری تخصصی (با آزمون، بدون آزمون و پژوهش محور) در صورت داشتن شرایط لازم، ثبت نام نمایند.

هیچ تفاوتی میان مدرک دكتری تخصصی پژوهش محور و دكتری تخصصی آموزش محور وجود ندارد و ماهیت دوره دكتری پژوهش محور ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه می باشد، بنابراین با توجه به ماهیت این دوره داشتن طرح برون دانشگاهی مصوب یا طرح تحقیقاتی مورد حمایت دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی با تامین اعتبار مورد نیاز، ضروری می باشد.