به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمدعلی اکبری رئیس دانشگاه ایلام  گفت: دانشگاه ایلام در راستای خدمات رسانی به زوار اربعین و انجام فعالیت های فرهنگی در مرز بین المللی مهران اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر مهران تا پایانه مرزی نموده، ایستگاه صلواتی این دانشگاه تا پایان اربعین در مرز بین المللی مهران برپا می باشد.

این ایستگاه صلواتی دانشگاهی با هدف پذیرایی از زائران اربعین و انجام فعالیت های فرهنگی در قالب ارائه کتب ادعیه و بسته های فرهنگی وتغذیه ای برپا گردیده است.

وی افزود: باید فرصت و حضور میلیونی زائران در همایش بزرگ اسلامی شیعی اربعین را قدر بدانیم وازبرکات معنوی آن بهترین استفاده را کنیم.