به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکترعلیرضا رازقی‌زاده  رییس دانشگاه پیام نور خوزستان گفت: خدمات مختلف به زوار و دانشگاهیان سراسر کشور توسط دانشگاه پیام نور خوزستان در مرز چذابه ارائه می شود و این پایگاه تا روز شنبه 14 آذرماه جهت خدمات‌دهی به زوار مستقر می باشد.

دانشگاه پیام نور در مرز چذابه  1800 متر زمین از سوی فرمانداری دشت آزادگان در اختیار دارد که در این زمین یک موکب در پایانه چذابه توسط دانشگاه راه‌اندازی گردیده.

هدف اصلی از راه‌اندازی این پایگاه خدمت به زواران می باشد و این موکب محلی برای هماهنگی میان تمام دانشگاهیان جهت عبور و تردد از پایانه چذابه می باشد.

در این پایگاه خدمات متعددی ارایه می‌گردد، که در چندین بخش ایجاد شده ، شامل: بخش پذیرایی و استراحت به‌صورت مجزا برای آقایان و بانوان، امور فرهنگی و انبار و آشپزخانه بخش‌های این پایگاه می باشد.

وی افزود: در خصوص ارائه خدمات فرهنگی به زوار شامل نشریه‌ای با محتوای همه نکات آموزشی مورد نیاز زوار و تأثیرگذاری راهپیمایی اربعین و پیام‌های معنوی آن چاپ و در میان زوار توزیع می‌گردد؛ همچنین کلمات متداول عربی به همراه نقشه راهنمای مسیر در اختیار زواران قرار داده می شود.

رییس دانشگاه پیام نور خوزستان بیان نمود: در این پایگاه به تمام دانشگاه‌ها ارایه خدمات می‌گردد و هماهنگی برای خروج دانشگاهیان از پایانه مرزی و اقامت و پذیرایی آن‌ها توسط موکب دانشگاه پیام نور انجام و خدمات به تمام دانشگاه‌های متقاضی از سراسر کشور ارایه می گردد.

در این میان موکب‌های حسینی بسیار مهم و مؤثر هستند، حضور نسل جوان در راهپیمایی اربعین بسیار پر اهمیت می باشد و وجود دانشگاه به‌عنوان یک نهاد علمی نیز در جریان مذهبی‌ - فرهنگی بسیار قابل توجه می باشد.

پایگاه دانشگاه پیام نور خوزستان از اول آذرماه آغاز به فعالیت نموده و با توجه به اینکه معمولا پس از اربعین تعداد موکب‌ها کمتر می‌ گردد، پایگاه دانشگاه تا روز شنبه مستقر می باشد.