به گزارش سرویس اخبار دانشگاه 3گام به نقل از مهر؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دكتر علی اصغر پيوندی اعلام نمود: با توجه به رشته های شناور مابین دو وزارتخانه علوم  و بهداشت و انتقال این رشته‌ها و رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت و از وزارت بهداشت، این پیشنهاد چندان منطقی نمی باشد، بهتر است که با برنامه ریزی آن را رشته ها را گسترش و نیاز مردم را برطرف نماییم.

هم اکنون حدود ۶۰ الی ۱۰۰ دانشجو روانشناسی بالینی در مقطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند.

وی افزود: ما یک دانشکده علوم پزشکی و بین رشته ای را در دانشگاه خود راه اندازی نمودیم، تا رشته هایی را که نظام سلامت نیاز دارند و ما دارای تخصص آن نیستیم، با تفاهم بین دانشگاهی تاسیس نماییم و نیاز مردم را در نظام سلامت  کم کنیم.