دانشجویان پزشکی
پاسخ به اعتراض دانشجویان دکترای تخصصی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر اکبری قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: دانشجویان دکترای تخصصی به اعمال تغییرات در آیین نامه دکترای پژوهشی، معترض بودند که بنظر می رسد اطلاعات به طور کامل و درست به این دانشجویان انتقال نیافته و باعث اعتراض دانشجویان دکترای تخصصی گردیده ، آیین نامه پژوهشی تغییرات چشم گیری نداشته و همچنان در مدرک دانشجویان دکترای پژوهشی عنوان "دکترای پژوهشی" ذکر می‌ گردد. این افراد به عنوان کادر آموزشی به کار گرفته نمی‌شوند و فقط می‌توانند به عنوان محقق در مراکز فعالیت نمایند.

براساس آیین نامه دکتری پژوهشی تا کنون در مدرک فارغ التحصیلان عنوان کلی فعالیت ذکر می‌گردید. برای نمونه در مدرک عنوان دکترای پژوهشی در حیطه علوم دارویی یا علوم بالینی ذکر می‌گردد ولی نامشخص بود که فرد در کدام گرایش علوم دارویی یا بالینی فعالیت نموده . براساس آیین نامه جدید بر اساس پایان نامه موضوعی که فرد در مورد آن پژوهش نموده، واحدهایی که گذرانده و مقالاتی که ارائه نموده، مدرک در کمیسیون ارزشیابی گردیده و مشخص می‌گردد دانشجو که در چه زمینه‌ای پژوهش کرده و باید فعالیت نماید.

 در حالیکه تعدادی از دانشجویان دکترای تخصصی با اشاره به تغییرات آیین نامه دکترای پژوهشی مدعی گردیدند: طبق تغییرات اعمال شده در آیین نامه، فارغ التحصیلان دکترای پژوهشی مدرکی معادل فارغ التحصیلان دکترای تخصصی دریافت می‌نمایند و قادرند پس از فارغ التحصیلی در زمینه‌های آموزشی نیز فعالیت نمایند.