رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان گلپایگان حمید رضا خدایی گفت: با تلاش های مستمر در زمینه افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی و اخذ مجوز ایجاد و راه اندازی 11 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان از این پس علاقه مندان می توانند از 16آذر ماه سال جاری در رشته های جدید این دانشگاه با مراجعه به سایت مرکز آزمون (www.azmoon.org) ثبت نام نمایند.

 با راه اندازی رشته های جدید مجموع رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان در مدت دوسال به 14 رشته افزایش پیدا کرد.

حمیدرضا خدایی رشته های تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد ایندانشگاه را شامل عمران با سه گرایش مدیریت و ساخت، سازهای هیدرولیکی و زلزله، در رشته کشاورزی علوم دامی با سه گرایش تغذیه، فیزیولوژی و مدیریت پرورش طیور، در رشته مکانیک با سه گرایش مکانیک تبدیل انرژی، ساخت و تولیدو طراحی کاربردی ودر صنایع غذایی با دو گرایش فن آوری مواد غذایی و زیست فن آوری مواد غذایی اعلام نمود.

پس تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان در سال 79 تاکنون بیش از دوهزار نفر از ایندانشگاه در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردیدند.

هم اکنون با وجود 24 نفر عضو هیات علمی مجرب، 740 دانشجو در 23 رشته تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان در مقاطع کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش های رشته های عمران، کشاورزی، حسابداری، مکانیک و کامپیوتر مشغول تحصیل می باشند.

مجوز مدرسه غیر انتفاعی سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان در دو مقطع ابتدایی و متوسطه در شهرستان گلپایگان دریافت شد.

شهرستان گلپایگان واقعدر 180 کیلومتری شمال غرب اصفهان می باشد.