هیاتی از دانشگاه های آلمان از دانشگاه جامع علمی کاربردی بازدید نمودند در این بازدید همکاری های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  هیات عالی‌ رتبه آلمانی، متشکل از سیزده رئیس و استاد دانشگاه‌های علمی کاربردی استان بادن ورتمبرگ آلمان در نشست با مسئولان دانشگاه جامع علمی کاربردی به معرفی نظام آموزشی خود پرداختند.

ابتدای این نشست توانایی‌ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران و همچنین ظرفیت‌های این دانشگاه در عرصه همکاری های بین المللی تشریح گردید.

همچنین در این نشست شیوه همکاری های آینده میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه های علمی کاربردی کشور آلمان بررسی شد.

دانشگاه ایالتی همکاری های بادن ورتمبرگ در زمینه آموزش های علمی کاربردی در آلمان دارای جایگاهی منحصر به فرد می باشد و این دانشگاه با ۹ هزار شرکت تجاری و تولیدی در زمینه آموزش های کاربردی همکاری دارد.