به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس دانشکده زبان و ادبیات علوم تحقیقات فاطمه خان محمدی اعلام نمود: بر اساس مجوزهای دریافتی در سال جاری ۲۵ کارگاه آموزشی کاربردی در حوزه زبان انگلیسی در این واحد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

طبق اولویت ها در ابتدا کارگاه های فنون یادگیری زبان های خارجی و آمادگی آزمون زبان انگلیسیEpt  برگزار خواهد شد.

کارگاه های مقاله نویسی و نگارش پیشرفته ، ترجمه شفاهی در صورت تکمیل ظرفیت به زودی برگزار می شود.

تقویت سطح علمی دانشجویان، برآورد نیاز دانشجویان دکتری در خصوص روند زبان انگلیسی Ept، آشنایی دانشجویان با سطوح مختلف پژوهش و یادگیری صحیح پژوهش، یادگیری مقاله نویسی صحیح دانشجویان در سطح تحصیلات تکمیلی، آماده کردن دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون ارشد و دکتری، تربیت مدرس در زبان های خارجی، یادگیری مکالمه روان زبان های خارجی، آموزش افراد متخصص ویراستار و آماده سازی دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون زبان انگلیسی Ept از اهداف برگزاری این کارگاه ها می باشد.

همچنین افزود: در جهت کاهش وابستگی به شهریه دانشجویان و کسب درآمد برای واحد علوم و تحقیقات به دنبال تأسیس موسسه های آزاد عالی زبان و دارالترجمه غیررسمی تحت نظارت گروه متخصص زبان انگلیسی می باشیم.