به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ تورج محمدی معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت گفت:  معاونان پژوهشی ۱۳ دانشگاه کشور جلسات منظمی درخصوص بررسی سیاستگذاری های کلان علم و فناوری کشور تشکیل داده اند که این جلسات به عنوان اتاق فکر سیاست های کلان فناوری برای کمک به برنامه ریزی های معاونت پژوهشی وزارت علوم می باشد.

طی سومین جلسه شورای هماهنگی معاونین پژوهش و فناوری ۱۳ دانشگاه برتر موضوع تدوین مرامنامه این شورا طرح گردید و مقرر شد اعضا نظرات نهایی خود را طی دو هفته آینده برای تصویب نهایی این مرامنامه اعلام نمایند.

تورج محمدی افزود: طی سومین جلسه این شورا موضوع همکاری دانشگاه های برتر کشور در عرصه های پژوهش و فناوری مطرح و تاکید گردید که نباید رقابت های سالم دانشگاهها با یکدیگر مانع هم افزایی میان آنها گردد.

در چند سال گذشته همکاری های دانشگاه های برتر کشور با یکدیگر کم رنگ گردیده و همکاری میان دانشگاه ها یکی از شاخص های رتبه بندی می باشد.

 مقرر شد ۱۳ دانشگاه برتر کشور براساس توافق با ایرانداک پایان نامه های دانشجویان در سایت دانشگاه ها قرار دهند زیرا مراجعه و دریافت اطلاعات از سایت دانشگاه ها یکی دیگر از شاخص های رتبه بندی در جهان می باشد.