به گزارش سرویس اخبار دانشگاه 3گام به نقل از ایسنا؛ محمدحسین پورکاظمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام نمود: جذب داوطلبان تحصیل رشته پرستاری در بیمارستان های دولتی و خصوصی از طریق آزمون سراسری و در قالب قوانین و مقررات جاری آموزش می باشد.

ایجاد تعادل بین تعداد پزشک و پرستار،‌ تربیت نیروی پرستار در بیمارستان های دولتی و خصوصی، برنامه ای مناسب جهت رفع نیاز کشور به نیروی پرستاری است.

رابطه منطقی بین تعداد تخت های بیمارستانی و پرستارانی که در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت آموزش می بینند الزامی می باشد و میزان تربیت پرستار در کشور  خیلی کمتر از استانداردهای جهانی می باشد و در کشور با کمبود شدید پرستار مواجه می باشیم.

وی افزود: با اجرایی شدن طرح تحول سلامت و اقبال مردم به بیمارستان های دولتی سبب شد افزایش نیاز به خدمات پرستاری در کشور نمایان شود. پرستاری شغلی مقدس و دشواری می باشد و باید برنامه ریزی مناسب درخصوص تربیت پرستاران انجام شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به برنامه های وزارت بهداشت در جهت توسعه تربیت نیروی پرستاری در کشور گفت: طرح تربیت پرستار در بیمارستان های دولتی و خصوصی کشور یکی از برنامه هایی می باشدکه تا حدی می تواند نیاز کشور در این زمینه را برطرف کند.

طرح فوق زمینه لازم را برای تضمین موقعیت شغلی آینده داوطلبان فراهم می کند و به معنی تربیت نیرو خارج از ضوابط و چارچوب های جاری کشور نمی باشد و داوطلبان بر طبق ضوابط قانونی، با شرکت در آزمون سراسری در این دوره پذیرفته می شود.