به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ فهرست اسامی و مشخصات موسسات و شرکت های مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور بروز رسانی گردید.

طبق آخرین بروز رسانی که اواخر مهر ماه سال جاری انجام شد، وضعیت ۱۸۲ موسسه اعزام دانشجو به خارج بررسی گردید که از تعداد ۱۸۲ موسسه مذکور، تمدید مجوز ۲۲ موسسه در دست بررسی می باشد و اعتبار مجوز ۴۳ موسسه نیز پایان یافت.

متقاضیان هنگام عقد قرارداد با هر یک از شرکت ها و موسسات مذکور نسبت به تاریخ انقضاء مجوز اطمینان حاصل نمایند. موسساتی که اعتبار مجوز فعالیتشان منقضی گردیده، حائز شرایط برای عقد قرارداد نمی باشند.

عقد قرارداد با موسساتی که تمدید مجوزشان درحال بررسی می باشد اگر زمان عقد قرارداد مراتب را با دبیرخانه کارگروه موسسات هماهنگ گردد بلامانع می باشد.

اگر شکایتی نسبت به عملکرد موسسه طرف قرارداد باشد، می توان ضمن ضمیمه کردن مستندات لازم (بویژه قرارداد) از طریق مراجعه حضوری به دبیرخانه سازمان امور دانشجویان، شکوائیه خود را طرح نمایند.

شرکت یا هرموسسه خدمات اعزام دانشجو به خارج ازکشور، فقط برای کشور یا کشورهایی که نام آن درمقابل نام موسسه درج گردیده می توانند اقدام کنند. لذا متقاضیان باید توجه نمایند که موسسه مورد نظرآنها به هیچ وجه مجوز اقدام برای سایر کشورها را دارا نمی باشند.

متقاضیان باید به این موضوع نیز توجه داشته باشند که مجوز صادره فقط برای فعالیت در شهری می باشد که در مجوز درج گردیده و لذا موسسات اجازه فعالیت در شهرهای دیگر کشور را نخواهند داشت.