به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر محمدحسين پوركاظمی  رئيس مركز سنجش علوم پزشكی اعلام نمود: زمان انتخاب و ويرايش رشته محل‌ مرحله تكميل ظرفيت با توجه به درخواست مكرر داوطلبان چهل و دومين دوره آزمون پذيرش دستياری، تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۹ آبان تمدید گردید.

انتخاب و ویرایش مرحله تکمیل ظرفیت رشته های دستیار تخصصی تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۷ آبان پایان یافت اما این مهلت به مدت ۲ روز تمدید گردید.

بالغ بر ۳۰۵ ظرفيت خالی در اغلب رشته‌ها از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام گردیده که متقاضیان پذيرفته نشده در چهل و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصی كه نمره بيشتر از ۱۵۰ را كسب نمودند و در مرحله اول مجاز به انتخاب رشته محل گردیدند، در مرحله تكميل ظرفيت شركت نموده و انتخاب رشته محل مجدد انجام دهند.

تكميل ظرفيت شامل داوطلبان با سهميه مناطق محروم و ساير داوطلبان می باشد و پذيرفته‌شدگانی كه با استفاده از سهميه مناطق محروم پذيرش شوند ملزم به سپردن تعهد محضری به نفع دانشگاه محل آموزش به ميزان سه برابر مدت آموزش می باشند.

همچنین قوانين پذيرش ساير داوطلبين مطابق قوانين اعلام شده در دفترچه راهنمای چهل و دومين دوره پذيرش دستيار تخصصی می باشد.

نقل و انتقال و تغيير رشته دستياران پذيرفته شده در مرحله تكميل ظرفيت ممنوع می باشد.

ظرفيت‌ها در اين مرحله اكثراً براي سهميه‌های بومی مناطق محروم می باشد و داوطلبان آزاد هم مي‌توانند ظرفيت‌های سهميه بومی را انتخاب نمایند اما اولويت پذيرش با سهميه بومی مناطق محروم می باشد كه در صورت خالی ماندن ظرفيت مناطق محروم به ساير داوطلبان تعلق پیدا می کند.