به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام نمود: پذیرش اولین دوره تخصص پزشک خانواده آغاز و همچنین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده ۲۶ آذرماه ۹۴ برگزار خواهد شد.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت اقداماتی برای راه اندازی دوره تخصص پزشک خانواده انجام داده و ارتقاء آموزش پزشک خانواده را یکی از اولویت های قید شده در برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اعلام نمود.

در پی شروع پروژه ملی پزشک خانواده و لزوم توانمندی های پزشکان عمومی برای مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش از سال ۸۴ تاکنون برنامه های زیادی برای تربیت پزشکان جهت ارائه خدمت به عنوان پزشک خانواده در نظام سلامت کشور ارائه گردید.

برنامه های اجرایی در این خصوص برگزاری دوره MPH پزشک خانواده می باشد. مقرر گردیده تا دوره MPH برای فراگیرتر شدن آموزش به پزشکان عمومی که در حال خدمت به عنوان پزشک خانواده می باشند ادامه و گسترش پیدا کند.

در پی مصوبه هشتاد و یکمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سال ۹۴ این کار بطور جدی و با حمایت سازمان جهانی بهداشت پیگیری و در نهایت برنامه آموزشی ۳ ساله تخصص پزشکی خانواده طراحی گردید.

همچنین بیان نمود: در دوره اول ۷۰ نفر دستیار پزشک خانواده در ۷ دانشگاه علوم پزشکی جذب می شوند و افراد معمولاً از بین استعدادهای درخشان و دانش آموختگان دوره MPH پزشک خانواده با هدف تقویت هسته اولیه برای گسترش آموزش پزشکان خانواده در دانشگاههای علوم پزشکی کشور جذب می گردند.

آزمون اولین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده در ۲۶ آذر و  آزمون عملی در ۲۴ دی برگزار می شود.

همچنین به موازات تقویت دوره MPH پزشک خانواده و راه اندازی تخصص این رشته، باتوجه به ظرفیت های موجود، در برنامه آتی به تدریج پزشکان خانواده جهت کنترل و ارجاع در مراکز ارائه خدمات جامع مستقر می شوند و نیز نیازمند خدمات پزشکان عمومی جهت مراکز متعدد کشور می باشیم.

وی بازنگری توانمندی های مورد انتظار از پزشکان عمومی با تاکید بر مراقبتهای اولیه و عمومی سلامت، الزام دانشگاهها در طی حداقل 6 ماه از دوره انترنی در درمانگاهها و مراکز سرپایی به منظور کسب تجربه کافی در تشخیص و درمان بیماریهای سرپایی و امکان کوتاه شدن دوره انترنی برای افراد مایل به ورود به برنامه دستیاری پزشک خانواده را از جمله تغییرات برنامه پزشکی عمومی ذکر نمود.

این اقدامات به زودی و بعد از تصویب شورای عالی برنامه ریزی جهت اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ می شود.