به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام ؛ دکتر سید محمد هاشمی مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل علوم و تحقیقات اعلام نمود: با توجه به اینکه هم اکنون رشته های حقوق عمومی در مقطع دکتری و حقوق بین الملل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در واحد علوم و تحقیقات فعال می باشند مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل واحد علوم و تحقیقات در سال جاری راه اندازی گردید.

وی افزود :دانشگاه مجموعه ایست که با توجه به حضور اساتید و دانشجویان می تواند به عنوان یک نهاد در ساماندهی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی و غیره نقش به سزایی ایفا نماید و از آنجایی که در حوزه ای مانند حقوق بین الملل رابطه دولتها با دولتها مطرح می باشد، می توان از ظرفیت اساتید واحد علوم و تحقیقات برای بهبود هرچه بیشتر روابط بین الملل بهره گرفت.

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل علوم و تحقیقات در رابطه با برنامه های آتی گروه حقوق عمومی و بین الملل واحد علوم و تحقیقات افزود: راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی در این واحد مورد پیگیری است و در صورت تأیید، از سال تحصیلی جدید اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع می شود. نیز این گرایش هایی همچون حقوق تجارت بین الملل، حقوق محیط زیست و .... از جمله پیشنهادات این گروه برای راه اندازی در واحد علوم و تحقیقات می باشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات به واسطه حضور اساتید برجسته و با تجربه و تراز اول از ظرفیت علمی بالایی برخوردار می باشد و که باعث افزایش وزن علمی این دانشکده در بین دانشکده های حقوق و علوم سیاسی کشور گردیده، برای پیشرفت روز افزون به دنبال جذب اعضای هیأت علمی جوان و نخبه نیز می باشیم.

دکتر هاشمی بیان داشت: مقالات ISI معیار و ملاک مناسبی برای ارزیابی اساتید و دانشجویان نمی باشد، بهتر می باشد بجای این مقالات، چاپ مقالات را در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی، معیار سنجش اساتید و دانشجویان قرار داد تا به این طریق علاوه بر جلوگیری از خروج علم مانع خرید و فروش مقالات نیز گردیم.

دکتر هاشمی افزود: در حقوق عمومی که به نوعی می توان آنرا ناظر بر روابط دولتی دانست، ارتباط بین دولت با مردم، بخش خصوصی، دولت های دیگر و ... مطرح می باشد.