معرفی گرایش مهندسی کشاورزی- علوم و تکنولوژی بذر

این رشته به مطالعه ماهیت بذر و فرآیندهایی برای بالا بردن توانایی آن برای مقابله در برابر شرایط نامساعد محیطی و فراوری و نگهداری و تولید آن می پردازد. برای نمونه با افزودن ماده شیمیایی خاص به بذر چغندرقند ، در زمان جوانه زنی می توان در برابر شوری آن را مقاوم کرد.

 

 

علوم و تکنولوژی بذر

درسنامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

طول دوره کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات بطور متوسط دو سال و حداکثر سه سال می­باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و در هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد.

تعداد واحدهای درسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و تکنولوژی بذر 32 واحد است که شامل 19 واحد دروس اصلی (اصول تولید و فرآوری بذر-فیزیولوژی و متابولیسم بذر-سلامت بذر-اصول اکولوژی بذر-جنین زایی بذر و تمایز بافت ها-ژنتیک و بیوتکنولوژی بذر-روشهای آزمایشگاهی در بیولوژی بذر- سمینار) و 6 واحد اختیاری و 7 واحد پایان نامه می باشد.

وضعیت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی- علوم و تکنولوژی بذر

داوطلبان خواهان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر باید فارغ التحصیل دوره کارشناسی یکی از رشته های زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی و مرتعداری باشند. سالانه ظرفیت پذیرش رشته علوم و تکنولوژی بذر در مقطع ارشد بیشتر شده و اکثر دانشگاه ها زمینه را برای ادامه تحصیل این رشته فراهم آورده اند. و از آنجایی که بذر مهم ترین ساختار تکثیر گیاهان می باشد اکثر کشورها به گسترش آکادمیک آن پرداخته اند.

 

 

وضعیت اشتغال رشته علوم و تکنولوژی بذر 

فارغ التحصیلان رشته مهندسی کشاورزی علوم و تکنولوژی بذر می توانند: 

  •     در موسسات تحقیقاتی سراسر کشور،
  •     با توجه به توان علمی خود به عنوان مدرس  در دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالی،
  •     موسسات بیوتکنولوژی ،
  •     موسسات کنترل و گواهی بذر،
  •     وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه،
  •     مراکز خدمات کشاورزی
  •     و شرکت های  کشت و صنعت و...

مشغول به کار شوند.