در این مطلب دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری سالهای گذشته در اختیار شما قرار داده شده است.