دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک 1401

در این قسمت جهت سهولت دسترسی داوطلبان گرامی کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک، سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک سال 1401 را، جهت دانلود قرار داده ایم بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک شامل دروس دانش مدیریتی(مدیریت عمومی، مدیریت از دیدگاه اسلام)، دانش حقوقی (آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی)، دانش انتظامی می باشد. تعداد سوالات رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک، 80 سوال می باشد که داوطلبان بایستی در مدت زمان 120 دقیقه به آنها پاسخ دهند .

 

دانلود سوالات کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک سال 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک سال 1401