دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی سال 1401  در این قسمت آمده است . بررسی سوالات کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی 1401

در این قسمت جهت سهولت دسترسی داوطلبان گرامی کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی، سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی سال 1401 را، جهت دانلود قرار داده ایم بررسی سوالات کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

رشته علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی شامل دروس آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، رشد جسمانی و حرکتی، کنترل و یادگیری حرکتی، روان شناسی ورزشی می باشد. تعداد سوالات رشته علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی  ورزشی، 80 سوال می باشد که داوطلبان بایستی در مدت زمان 120 دقیقه به آنها پاسخ دهند .

 

 

دانلود سوالات کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی سال 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری علوم ورزشی-رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی سال 1401