دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 1401  در این قسمت آمده است . بررسی سوالات کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی 1401

در این قسمت جهت سهولت دسترسی داوطلبان گرامی کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی ، سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی  سال 1401 را، جهت دانلود قرار داده ایم بررسی سوالات کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

رشته آموزش زبان انگلیسی شامل دروس زبان شناسی، آزمون سازی زبان، روش تحقیق در مسائل آموزش زبان، مسائل آموزش زبان (نظریه ها، مهارت ها، اصول و روش تدریس، تهیه و تدوین مطالب درسی) می باشد . تعداد سوالات رشته آموزش زبان انگلیسی، 90 سوال می باشد که داوطلبان بایستی در مدت زمان 120 دقیقه به آنها پاسخ دهند .

 

 

دانلود سوالات کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 1401