تحلیل و بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1401

کنکور ارشد مهندسی شیمی سال 1401 همچون روندی که از سال 97 شروع شده بود و از سال 98 به طور جدی تر پیاده شد برمبنای تغییر روند و سرفصل های مورد توجه در کنکور های سالهای پیش برگزار شد. همچنین سوال ها به سبک و سیاق عموما مفهومی و توجه کمتر به سوالات با حل مسائل پیچیده بود. لذا نمیتوان همچون سالهای دور برای مطالعه و نتیجه گیری مطلوب درکنکور برنامه ریزی کرد. و نیاز به وا کاوی نوین و بررسی تخصصی جهت ارزیابی و مطالعه مناسب جهت موفقیت در کنکور ارشد مهندسی شیمی بیش از پیش به وجود آمده است. به طور کلی نمیتوان گفت کنکور دشوارتر شده یا ساده تر اما مثل سنوات گذشته صرفا با تکیه بر سوال ها و سرفصل های ذکر شده در کنکور های پیشین و با تکیه بر آنها نمیتوان انتظار نتیجه مطلوب را داشت.در این مطلب به بررسی بودجه بندی و سرفصل های مورد توجه در کنکورکارسناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1400 خواهیم پرداخت. همچون سالهای اخیر تعداد 20 سوال زبان انگلیسی، سوال ترمودینامیک، سوال انتقال حرارت، سوال از انتقال جرم و عملیات واحد، سوال از کنترل فرایندها، سوال از درس سینتیک و سوال از درس ریاضیات مطرح شده بود.

تحلیل و بودجه بندی درس انتقال حرارت کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401

درس انتقال حرارت در کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401  از مبحث انتقال حرارت هدایتی که هر سال تعداد زیادی سوال از آن مطرح می شد،  سه سوال به صورت مستقیم به چشم میخورد، همچنین در مبحث انتقال حرارت دوبعدی با کاهش تست ها به یک عدد روبرو شدیم، در صورتی که در مجموع  ده سال اخیر کنکور ارشد مجموعا دو تست مطرح شده بود. میزان مباحث و سوال های مطرحی از قسمت هایی که تا به حال بسیار کم مورد سوال بوده همچون روندی که از سال 98 شروع شد باز هم ادامه دار بود. مبحث تشعشع و مبدل ها نیز بیش از سال پیش مورد توجه قرار گرفته بود. علاوه بر وجود یک سوال غلط  در این درس مسائل حل. همچنین شکل ها و نمودارها مورد سوال قرار گرفته بودند. بنابراین مطالعه تمامی قسمت های کتاب آن هم به طور دقیق در کنکور ها امری ضروری می­باشد

انتقال حرارت هدایتی

3

پره ها

0

انتقال حرارت جابجایی اجباری

3

جابجایی طبیعی

0

جوشش و چگالش

1

مبدل های حرارتی

3

تشعشع

3

انتقال حرارت دوبعدی

1

 

تحلیل و بودجه بندی درس ترمودینامیک کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401

در درس ترمودینامیک کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401 از 20 سوال مطرح شده در این درس تعداد سوال دشوار، سوال دارای سطح متوسط و سوال در سطح مطرح شده بودند. که درقیاس با سنوات قبل سطح سوالات درس ترمودینامیک نمیتوان گفت سخت تر یا راحت تر برآورد می شود، سوالات عموما مفهومی و نیاز به مطالعه دقیق برخی ازفصول و رجوع به کتاب های مرجع را داشته اند. مباحث مربوط به تعادل فازها و روابط ترمودینامیکی بیشتر از سال های پیش مورد توجه قرار گرفته و قانون اول و دوم ترمودینامیک برخلاف سنوات قبل مجموعا فقط سه سوال مطرح شده. مبحث محلول ها همانند سنوات قبل، بخش عمده سوالات ترمودینامیک کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1401 را به خود اختصاص داده است. ضروری می باشد.

­محلول ها و مخلوط ها

10

خواص مواد خالص و بررسی معادلات حالت

1

قانون دوم ترمودینامیک و آنتروپی

2

روابط ترمودینامیکی

1

تعادل واکنش های شیمیایی

1

تعادل فاز ها

4

قانون اول ترمودینامیک

1

کل

20

 

 

تحلیل و بودجه بندی درس مکانیک سیالات کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401

درس مکانیک سیالات در کنکور ارشد مهندسی شیمی را می­توان یکی از دشوار ترین دروس دانست چرا که در صورتی که کمی سوال ها از لحاض فیزیکی دشوار تر مطرح شوند حل آنها کار ساده ای نخواهد بود بنابراین داوطلبین عزیز در شناسایی سوالات با حل طولانی باید مهارت کسب کنند تا وقت خود را صرف اینگونه سوالات نکنند. چرا که اینگونه سوالات در کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401 باعث اتلاف وقت و اشتباهات محاسباتی و در نتیجه نمره منفی برای داوطلبین شده بود.می توان فت بزرگترین چالش در کنکور همین بوده. همچنین موازنه مومنتوم و یادگیری مفاهیم اساسی بخصوص در فصل سینماتیک سیالات وبخش جریانات داخلی مورد توجه بوده است.به طور کلی درس سیالات را در کنکور امسال  نمیتوان دشوار تر از سنوات قبل دانست اما نیاز به دقت در حل سوالات وجود داشت.

لزجت

2

هیدرواستاتیک

2

ارشمیدس

1

سینماتیک سیالات

2

پیوستگی

1

مومنتوم

3

برنولی

3

جریان داخلی

1

کل

15

 

 

تحلیل و بودجه بندی درس کنترل فرآیند کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401

درس کنترل فرایند معمولا روندی مشابه دارد با این تفاوت که در کنکور ارشد رشته مهندسی شیمی سال 1401 برخی سوالات نیازمند انجام موازنه و حل کامل برای بدست آوردن ثابت زمانی در فصل دوم این کتاب داشته که جز سوالات وقت گیر محسوب میشدند و بهتر بود در وهله اول اینگونه سوالات حل نشوند و در دور دوم مورد توجه قرار گیرند. همچنین در نمودار های قطبی کمی تحلیل دشوارتر بنظر می­ آمد. اما به طور کلی در کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401 توازن در سوالات دشوار ساده و وقت گیر رعایت شده بود.

سیستم های کنترلی و اجزا آنها

5

تحلیل و مدلسازی فرایند های خطی

3

پایداری

2

تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانسی سیستم ها

5

کل

15

 

 

تحلیل و بودجه بندی درس عملیات واحد و انتقال جرم کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401

در درس انتقال جرم و عملیات واحد کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401 سوالات کمی تلفیقی بود بخصوص در بخش عملیات واحد دو با فصول پایانی انتقال جرم . همچون سنوات قبل فصل تقطیر بازهم مورد توجه بیشتری قرار کرفته بود ک درصورتی که داوطلبین روش های موازنه برج های تقطیر را به خوبی آموخته بودند به راحتی میتوانستند سوالات این قسمت را به درستی حل کنند. در انتقال جرم فصل اول یعنی مفاهیم انتقال جرم و مکانیزم های آن بسیار مورد توجه بوده و عمده سوالات این درس را در کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401 به خود اختصاص داده. تقریبا با کمی اغماض میتوان گفت انتقال جرم در کنکور امسال از اکثر مبحث و بویژه مطالب مرتبط با درس عملیات واحد مطرح شده بود. به طور کلی به نظر در کنکور ارشد مهندسی شیمی امکان افزایش سوالات از سایر فصول عملیات واحد بجز فصل تقطیر وجود خواهد داشت.

جدول بودجه بندی انتقال جرم 1401

ضرایب انتقال جرم

2

انتقال جرم یکنواخت

1

تئوری انتقال جرم

1

واحد های عملیات

2

دستگاه های عملیات

2

کل

8

 

 

جدول بودجه بندی عملیات واحد

تقطیر

4

استخراج مایع-مایع

2

خشک کردن

1

استخراج از جامدات

1

تبخیر

1

مرطوب سازی

1

جذب سطحی

1

فیلتر

1

کل

12

 

 

تحلیل و بودجه بندی درس سینتیک و طراحی راکتور کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401

سطح سوالات در درس طراحی راکتور کنکور ارشد مهندسی شیمی نکته ویژه ای وجود نداشت بجز تغیر در بیان سوالات که لازم است با ادبیات جدید کنکور داوطلبین در درس سینتیک و طراحی راکتور آشنا باشند. فصل تفسیر نتایج حاصل از راکتورهای  ناپیوسته که هر ساله بیشترین تعداد تست را به خود اختصاص میدهد هفت سوال از سوالات طراحی راکتور کنکور ارشد مهندسی شیمی را به آن اختصاص داده شده و از فصل اثرات دما و فشار یک تست مطرح شده است.

تفسیر نتایج حاصل از راکتور های  ناپیوسته

7

طرح راکتور برای واکنش های منفرد

3

طرح راکتور برای واکنش های چند گانه

4

اثرات دما و فشار

1

کل

15

 

 

تحلیل و بودجه بندی درس ریاضیات کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401

درس ریاضیات در کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401 به دو بخش کاربردی و عددی تقسیم می شود. میتوان گفت بخش کاربردی تغیرات نسبتا زیادی از نظر مباحث مطرحی ب اکنکور چند سال اخیر نداشته است که البته تعداد سوالات از سر فصل ها مشابهتی با سنوات قبل نداشته و 4 سوال از مبحث مدلسازی و 4 سوال از فصل دیفرانسل پاره ای مطرح شد همچنین معادلات کامل 2 تست را به خود اختصاص داده بود در بخش عددی در کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401  نیازمند مدلسازی و فرمولاسیون در برخی سوالات بوده چه در بحث مومنتوم و چه انتقال حرارت و جرم اما در باقی مباحث تنها نیاز به دقت و تشخیص درست تست ها در حل آنها بوده است و نکته ویژه ای وجود نداشته. البته در برخی سوالات نکات انحرافی کوچکی وجود داشته که بجز این موارد نکته دشوار دیگری در این مباحث وجود نداشته.

فرمولاسیون و مدلسازی

4

معادله دیفرانسیل پاره ای

4

حل معادله دیفرانسیل با سری های توانی

2

حل معادله غیر خطی

4

حل معادلات دیفرانسیل معمولی(IVP)

2

حل معادلات خطی

1

انتگرال و مشتق گیری عددی

2

میان یابی

1

کل

20

 

تحلیل و بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1401 - تیجه گیری 

کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401 را نمیتوان متفاوت با کنکور سنوات قبل دانست چرا که روند کلی همچون کنکور سه سال اخیر بوده و لزوم مطالعه اکثر مطالب کتاب بدون پافشاری بر تست های کنکور سنوات اخیر وجود داشته  و در واقع نکته تستی ویژه ای بجز در برخی فصول وجود نداشته و بیشتر نحوه مطالعه و آمادگی برای کنکور در سوالات محک خورده که میتوان گفت روند منطقی کنکور در حال حاضر بر یادگیری داوطلبین استوار هست تا تکنیک ویژه تست زنی. بنابراین روش مطالعه و زمان بندی آمادگی و مطالعه برای کنکور بیش از پیش مورد توجه و نیاز خواهد بود چرا که همچون سال های دور دیگر فقط با تست زنی نمیتوان درصدی برای قبولی در دانشگاه های دولتی بدست آورد. با آرزوی موفقیت و رتبه های برتر همچون سنوات گذشته برای داوطلبین عزیز دپارتمان مهندسی شیمی موسسه 3گام کنکور کارشناسی ارشد و همچنین برای داوطلبینی که خود را برای کنکور 1402 آماده میکنند.