بهترین منابع دکتری حقوق بین الملل

قبل از ورود به معرفی منابع لازم است وارد این بحث بشویم که آیا منابع دکتری حقوق مانند کنکور مقطع ارشد می باشد یا خیر؟ سوالی که برای بسیاری از داوطلبان کنکور وجود دارد.

و اما پاسخ آن :

قطعاً اینگونه نیست و منابع آزمونی کنکور دکتری حقوق به تناسب هر رشته تفاوتهای منحصر به فرد خود را دارد. شاید در بعضی از گرایشها عنوان درس یکسان باشد، اما محتوای علمی لازم قطعاً لازمه مطالعه منابع گسترده تر را ایجاب میکند.

به همین دلیل در این نوشتار به صورت تفکیک شده به تدوین منابع برای ورود به مقطع دکتری از طریق آزمون سراسری می پردازیم.

یادآوری : در حال حاضر در مقطع دکتری حقوق 5 گرایش وجود دارد.  حقوق خصوصی .حقوق بین الملل . حقوق عمومی . حقوق جزا و جرم شناسی . حقوق نفت و گاز . حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی.

برای ورود به هرکدام از این گرایشها هیچ محدودیتی از بات گرایش مقطع ارشد وجود ندارد و با گرایشی در درمقطع ارشد میتوان به دوره دکتری در موارد فوق ورود پیدا کرد. اما توصیه دپارتمان حقوقی موسسه 3 گام این است که گرایش مقطع دکتری با گرایش مقطع ارشد یکسان باشد تا هم در قبولی در آزمون با سهولت مسیر مواجه شوید و هم جهت فعالیتهای آتی در تخصص مورد نظر، دارای اعتبار بیشتری ازنظر علمی باشید.

بهترین منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل

نام درس

منبع

کاملترین منابع حقوق بین الملل برای آزمون دکتری حقوق بین الملل

 

کتب حقوق بین الملل :

 

حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده

دوره 2 جلدی حقوق بین الملل عمومی دکتر سیدباقر میرعباسی

دوره 2جلدی درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی دکتر امیرساعد وکیل

حقوق بین الملل ربکا والاس ترجمه دکتر سید قاسم زمانی

حقوق بین الملل عمومی دکتر حمید الهویی نظری

حقوق معاهدات بین المللی دکتر رضا موسی زاده

حقوق جنگ دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

حقوق بین المللی اقتصاًدی دکتر سید قاسم زمانی

حقوق بین الملل آنتونیو کسسه

حقوق معاهدات بین المللی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

حقوق بین الملل در قرن 21 دکتر امیرساعد وکیل

حقوق بین الملل کیفری دکتر بهزاد رضوی فرد

حقوق بین الملل کیفری دکتر مهدی مومنی

حقوق بین الملل دریاها دکتر سید قاسم زمانی

حقوق بین الملل دریاها دکتر محمد حبیبی مجند

مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی ( برسی کنوانسیون شیکاگو وضمایم آن). دکتر حسین نواده توپچی

جزوه حقوق بین الملل دکتر ابراهیم بیگ زاده

کتاب دکتری حقوق بین الملل عمومی انتشارات عدلیه

درسنامه حقوق بین الملل عمومی دکتر نصراله صاًبری

شرح جامع حقوق بین الملل عمومی دکتر شاهین مظاهری جبلی

هزار نکته و هزار تست حقوق بین الملل عمومی دکتر بهمن آقایی

مجموعه تستهای شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی انتشارات عدلیه

 

کاملترین منابع حقوق سازمانهای بین المللی برای آزمون دکتری حقوق بین الملل

 

کتب حقوق سازمانهای بین المللی

 

دوره 2جلدی حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید قاسم زمانی

سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاده

 حقوق سازمانهای بین المللی ( حقوق شورای امنیت ) دکتر رضا موسی زاده

حقوق سازمانهای بین المللی دکتر ابراهیم بیگ زاده

سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی

کتاب حقوق سازمانهای بین المللی دکتر مصطفی تقی زاده انصاًری

کتاب نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی دکتر سید داود آقائی

کتاب دیوان بین المللی دادگستری دکتر سید باقر میر عباسی

هزارنکته و هزار تست سازمانهای بین المللی دکتر داود آقایی

کتاب دکتری حقوق سازمانهای بین المللی انتشارات عدلیه

مجموعه تستهای شبیه سازی شده اسناد بین المللی انتشارات عدلیه

مجموعه قوانین

 مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل همایون مافی

قوانین و کنوانسیون های مرتبط با حقوق بین الملل علی کمیلی پور

مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق بین الملل حسین اسماعیل نسب

زبان عمومی

تسلط به زبان عمومی . برای این درس منبع مشخصی وجود ندارد و باید به مباحث زبان عمومی تسلط داشته باشید:

کتب 3جلدی زیر ذره بین. نوشته هادی جهانشاهی

کتاب اموزش جامع زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز – نوشته دکتر خیرآبادی.

کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نوشته هادی جهانشاهی

نکته: داشتن مدرک قبولی در آزمون TOLIMO در مصاًحبه ورودی بسیار موثر است

استعداد تحصیلی

کتاب استعداد تحصیلی هادی مسیح خواه و محمد وکیلی

 

با دیدن این منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل، قطعاً این ذهنیت ایجاد می شود که مگر می شود همه این منابع را مطالعه کرد؟ و آیا مطالعه همه این منابع مفید است یا خیر؟

دپارتمان حقوقی موسسه 3 گام با دسته بندی انواع داوطلبان آزمون دکتری حقوق بین الملل، به این پرسش پاسخ میدهد که شیوه مطالعه و نوع منابع برای آزمون دکتری حقوق بین الملل برای هر داوطلب چگونه است؟

قطعاً اگر در مسیر مطالعه منابع برای  آزمون دکتری حقوق بین الملل، از مشاوره و برنامه ریزی استفاده کنید، در بهبود عملکرد شما بسیار موثر است. نه فرصت زیاد دلیل بر قبولی قطعی شما است و نه فرصت کم دلیل قطعی بر عدم قبولی. بلکه چگونه مطالعه کردن و انتخاب منابع درسی مناسب میتواند نتیجه آزمون شما رو مشخص کند.

در ابتدا به سراغ داوطلبانی می رویم که هدفشان کسب بهترین رتبه و یا به اصلاح رتبه های تک رقمی در آزمون دکتری حقوق بین الملل می باشد. سپس برای داوطلبانی که با شرایط متفاوت قصد دارند رتبه خوبی در آزمون دکتری حقوق بین الملل کسب کند، منابع و اصولی را بیان میکنیم . درنهایت نوبت به افرادی می رسد که به دلیل شرایط خاص قصد دارند در آزمون دکتری حقوق بین الملل صرف نظر از رتبه خوب و دانشگاه درجه یک قبول شوند.

بهترین و کاملترین منابع حقوق بین الملل و حقوق سازمانهای بین المللی- پک رتبه برتر

دروس حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمانهای بین المللی از دروسی است که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مورد مطالعه بسیار قرار گرفته است. که البته در هر مقطع بنا بر تناسب علمی، منابع حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمانهای بین المللی مطالعه شده است. از همین رو برای داوطلبانی که به دنبال کسب رتبه برتر در آزمون دکتری حقوق بین الملل می باشند، انتظار می رود به کلیه مباحث حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمانهای بین المللی در دومقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مسلط باشند.

برای درس حقوق بین الملل عمومی  در دوره کارشناسی معمولا کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و یا برای درس حقوق سازمانهای بین المللی کتاب دکتر سید قاسم زمانی مورد مطالعه قرار می گیرد. اما در دوره کارشناسی ارشد، مباحث حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمانهای بین المللی به صورت بسیط و تخصصی تر مورد مداقه قرار گرفته و از فارع التحصیل مقطع ارشد حقوق بین الملل این انتظار می ورد که منابع  بیشتری در این دروس مطالعه کرده باشد.

بنابراین برای آن دسته از داوطلبانی که عزم راسخ به کسب رتبه های تک رقمی در آزمون دکتری حقوق بین الملل را دارند، پیشنهاد میکنیم در کنار مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای و تخصصی، ازبهترین و مناسبترین منابع، کتبی برای مطالعه انتخاب کنند. به طور مثال برای درس حقوق سازمانهای بین المللی، انتخاب بهترین منبع می تواند از موارد زیر باشد:

بهترین منابع دکتری حقوق بین الملل ( رتبه برتر)

نام درس

منبع

کاملترین منابع حقوق سازمانهای بین المللی برای کسب رتبه برتردرآزمون دکتری حقوق بین الملل

کتب حقوق سازمانهای بین المللی

 

دوره 2جلدی حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید قاسم زمانی

حقوق سازمانهای بین المللی دکتر ابراهیم بیگ زاده

سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی

کتاب نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی دکتر سید داود آقائی

هزارنکته و هزار تست سازمانهای بین المللی دکتر داود آقایی

کتاب دکتری حقوق سازمانهای بین المللی انتشارات عدلیه

مجموعه تستهای شبیه سازی شده اسناد بین المللی انتشارات عدلیه

 

 

 

 1. زبان فرانسه و آلمانی در دکتری حقوق، به مانند زبان انگلیسی می باشد. بدین معنی که همان مهارتهای خواندن و درک مطلب که در انگلیسی لازم است، در زبانهای فرانسه و آلمانی هم لازم است. گاهی این تعبیر برای دوستانی که قصد انتخاب زبان انگلیسی و با آلمانی را دارند ایجاد می شود که با انتخاب این دوزبان تمایز و امتیاز جداگانه ای پیدا میکنند. اما باید این نکته را یادآور شویم که در آزمون دکتری فرقی بین زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی وجود ندارد.

پس از معرفی پک رتبه برتر برای دکتری حقوق بین الملل قطعاً این سوال ایجاد می شود که برای مطالعه و تسلط به این پک چه مقدار زمان لازم است؟

اگر قبلا این کتب را مطالعه کرده باشید و آمادگی نسبی دارید، میتوانید طی 6 ماه با برنامه ریزی مناسب به تسلط بهتری به این کتب دست یابید.

اما اگر تسلط مناسب ندارید و یا به تعداد کمتری از کتب فوق تسلط دارید، حداقل یک سال مطالعه مستمر برای تسلط کافی نیاز است.

اما چگونه مطالعه را شروع کنیم و یا به زبان دیگر آیا همه منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل را باهم بخوانیم ؟

در پاسخ باید گفت شیوه مطالعه برای هرفرد متفاوت است و این موضوع بستگی به شخصیت شناسی مطالعه هرفرد بستگی دارد. اما به صورت کلی اگر قصد دارید در آزمون دکتری حقوق بین الملل، رتبه برتر را کسب کنید، بهتر است منابع آزمون را به روش آرماتور بندی ذهنی مطالعه کنید.

در مرحله اول بهتر است فونداسیون ذهنی خود را با یادگیری مطالب کلی و اولیه بسازید و مطالب دوره کارشناسی را بخوانید. سپس جهت جلوگیری از گسست مطالب، نقاط فراموش شده را بازیابی کنید و سپس اقدام به استحکام سازی و تکمیل مطالب نمایید. به بیان دیگر ابتدا کتب سطح کارشناسی حقوق را مطالعه نمایید و سپس کتب پیشرفته منابع هردرس و در نهایت کمک   اموزشی و تست. اما این نکته بسیار مهم است که کتب کمک  آموزشی و تست در چه زمانی و به چه صورت مطالعه شود

به طور مثال برای درس حقوق سازمانهای بین المللی ترتیب انتخاب کتب میتواند از موارد ذیل باشد:

ترتیب مطالعه بهترین منابع دکتری حقوق بین الملل ( رتبه برتر)

نام درس

منبع

ترتیب مطالعه کاملترین منابع حقوق سازمانهای بین المللی برای کسب رتبه برتردرآزمون دکتری حقوق بین الملل

کتب حقوق سازمانهای بین المللی

 

سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاده

دوره 2جلدی حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید قاسم زمانی

حقوق سازمانهای بین المللی ( حقوق شورای امنیت ) دکتر رضا موسی زاده

حقوق سازمانهای بین المللی دکتر ابراهیم بیگ زاده

سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی

کتاب دیوان بین المللی دادگستری دکتر سید باقر میر عباسی

هزارنکته و هزار تست سازمانهای بین المللی دکتر داود آقایی

کتاب دکتری حقوق سازمانهای بین المللی انتشارات عدلیه

مجموعه تستهای شبیه سازی شده اسناد بین المللی انتشارات عدلیه

 

 

همچنین دانستن بعضی نکات در مطالع دروس موثر است . مانند:

 1. سطح زبان برای آزمون دکتری حقوق بین الملل مخصوصاً در مرحله آزمون تستی باید برابر با سطح پیشرفته باشد. چرا که هم در کسب رتبه برتر در آزمون دکتری حقوق بین الملل به شما کمک میکند و هم در مصاًحبه ورودی نقش عمده ای دارد. بنابراین توصیه می شود مطالعه زبان را هرروز در برنامه درسی خود قرار بدهید.

در نهایت با توجه به مواردی که توضیح داده شد، میتوان گفت شما 50 درصد مسیر را یافته اید. اما آن 50 درصد دیگر چست؟

 • شما با تعداد زیادی کتاب مواجه هستید که قطعاً کتبی ارزشمند هستند اما اینکه تشخیص بدهید کدام کتاب را درچه زمانی بخوانید و یا اصلا لازم است بخوانید یا خیر، بستگی به این دارد که شرایط شما به چه صورت باشد. ممکن است نحوه ارتباط شما با کتاب و یا شیوه درک مطلب شما با توجه به نوع نگارش کتاب متفاوت باشد. به طور مثال شاید لازم باشد شما برای درس حقوق سازمانهای بین المللی به جای کتاب فوق، منبع دیگری مطالعه کنید و یا به طور کلی شاید لازم باشد برای تقویت پایه در درس حقوق بین الملل عمومی کتب دیگری که متنی ساده تر دارند را مطالعه کنید. ثانیا: شیوه چینش مطالعه هم زمان دروس مختلف از این بابت که آیا باید همه دروس را باهم بخوانید و یا اینکه ابتدا دروسی که با توجه به شرایط شما اولویت دارد خوانده شود و سپس به سراغ دروس دیگر بروید؟ آیا باید منتظر باشید که همه دروس شما در یک سطح قرار بگیرد یا اینکه میتوان با تفاوت درتسلط به دروس مختلف، آنها را باهم پیش برد؟

اینها همه مواردی هستند که متخصصین دپارتمان حقوقی موسسه 3 گام میتوانند با توجه به شرایط شما و تشخیص اهمیت دروس، برای شما برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا هر کتاب درسی را در جایگاه مناسب خود مطالعه کنید. زیرا قطعاً صرفا مطالعه همه منابع برای آزمون، تضمین کننده قبولی نیست. بلکه چگونه مطالعه کردن همه منابع میتواند مسیر موفقیت شما را هموارتر کند.

بهترین و کاملترین منابع حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمانهای بین المللی - پک حرفه ای

وقتی صحبت از رتبه خوب می شود بهترین تفسیر از آن کسب رتبه خوب برای قبولی در دانشگاه خوب است. بنابراین دراین میان باید از دو واژه رتبه برتر و رتبه بد صرف نظر کرد.

البته بیشترین افراد مشمول، افرادی هستند که زمان کمتری تا کنکور دکتری دارند و یا با داشتن فاصله زمانی زیاد، اما ساعات کمتری را می توانند به مطالعه اختصاًص بدهند.

در این طرح قطعاً یک بازه زمانی حداقل 6 ماهه با میانگین مطالعه روزی 6ساعت مناسب است.

آنچه در اینجا بسیار مهم است این است که داوطلب مطالعه چه دروسی را در اولویت قرار بدهد. اگر قرار باشد درسی را کمتر بخواند، باید قرعه به نام کدام درس بیفتد. ؟ برای کدام درس منبع خوب و برای درسی دیگر منبع متوسط انتخاب کند تا تعادل تسلط به مطالب ایجاد گردد؟ به طور مثال در درس حقوق بین الملل عمومی باید کتاب دکتر ضیایی بیگدلی خوانده شود یا میتوان جایگزین دیگری قرارداد یا باید هردو باهم خوانده شود؟

و با در درس حقوق سازمانهای بین المللی کدام کتاب از کتب مربوطه مطالعه ؟

کتب کمک آموزشی میتواند جای کتب منبع را بگیرد؟ اگر اینگونه است بهتر است برای کدام مطالب از کتب کمک آموزشی استفاده شود؟

با ملاحظه سوالات فوق مشخص می شود که پاسخ یکسانی برای همه افراد وجود ندارد و همه موارد بستگی به شریط فرد دارد. چه بسا لازم باشد داوطلب از منابع بسیار ساده تر صرفاً برای تقویت فهم مطالب استفاده کند و سپس به سراغ منابع فوق برود. یکی از تخصصهای موجود در دپارتمان حقوق موسسه 3 گام، تشخیص افتراقی تخصیص منابع در هر درس به داوطلبان است که در جلسات مشاورت تلفنی و یا طرحهای مشاوره و برنامه ریزی خود، این مسیر را برای داوطلبان روشن می سازد.

بنابراین برای آن دسته از داوطلبانی که تمایل به کسب رتبه های  خوب در آزمون دکتری حقوق بین الملل را دارند، پیشنهاد میکنیم در کنار مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای و تخصصی، برای تشخیص بهترین روش و منبع براساس شرایط خود، از منابع مناسب استفاده کنند. مانند:

بهترین منابع دکتری حقوق بین الملل ( حرفه ای)

نام درس

منبع

کاملترین منابع حقوق سازمانهای بین المللی برای کسب رتبه خوب درآزمون دکتری حقوق بین الملل

کتب حقوق سازمانهای بین المللی

 

سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاده

دوره 2جلدی حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید قاسم زمانی

سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی

هزارنکته و هزار تست سازمانهای بین المللی دکتر داود آقایی

کتاب دکتری حقوق سازمانهای بین المللی انتشارات عدلیه

مجموعه تستهای شبیه سازی شده اسناد بین المللی انتشارات عدلیه

 

 

 

 

 1. زبان فرانسه و آلمانی در دکتری حقوق، به مانند زبان انگلیسی می باشد. بدین معنی که همان مهارتهای خواندن و درک مطلب که در انگلیسی لازم است، در زبانهای فرانسه و آلمانی هم لازم است.

گاهی این تعبیر برای دوستانی که قصد انتخاب زبان انگلیسی و یا آلمانی و یا فرانسه را دارند ایجاد می شود که با انتخاب این دوزبان تمایز و امتیاز جداگانه ای پیدا میکنند. اما باید این نکته را یادآور شویم که در آزمون دکتری فرقی بین زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی وجود ندارد.

همچنین دانستن بعضی نکات در مطالع دروس موثر است.مانند:

 1. سطح زبان برای آزمون دکتری حقوق بین الملل مخصوصاً در مرحله آزمون تستی باید برابر با سطح پیشرفته باشد. چرا که هم در کسب رتبه برتر در آزمون دکتری حقوق بین الملل به شما کمک میکند و هم در مصاًحبه ورودی نقش عمده ای دارد. بنابراین توصیه می شود مطالعه زبان را هرروز در برنامه درسی خود قرار بدهید.

مناسب ترین راه برای قبولی در آزمون دکتری حقوق بین الملل:

درمیان داوطلبان گرامی، عزیزانی هستند که علی رغم تمایل به آموختن، به دلایل مختلف به خاطر مشکلات شخصی، نداشتن زمان کافی برای مطالعه، مشغله فراوان و ..... امکان مطالعه قوی برای شرکت در آزمون دکتری حقوق بین الملل را ندارند. اما از سوی دیگر تمایل دارند در این آزمون شرکت کنند و به تناسب شرایط خود نتیجه کسب کنند.

قطعاً برای این دسته از عزیزان نمی شود منابع حتی به صورت کلی معرفی نمود. چرا که ممکن است لازم باشد برای هر درس و مبحث از یک منبع استفاده کنند. به طور مثالبرای فردی که تا حدودی به مبحث حقوق بین الملل مسلط است، ممکن است پیشنهاد شود از یک کتاب کمک آموزشی این مباحث را مطالعه و تکمیل کند. درحالی که برای فردی دیگر شاید لازم باشد نوع و سبک دیگری از کتاب کمک آموزشی که نحوه نگارش متفاوتی دارد معرفی شود.

همچمنین، موضوع مهمی که برای این دسته از افراد مهم است، بیشترین یادگیری براساس شرایطشان است. که چند فاکتور مهم در اینجا مطرح است، مقدار ساعت مطالعه در طول روز، میزان تسلط به مطالب، سبک مطالعه و ............

معمولا این عزیزان در رابطه با آزمون دکتری حقوق بین الملل با این سوالات مواجه می شوند؟

 1. آیا امیدی به قبولی در آزمون دکتری حقوق بین الملل هست؟
 2. درس حقوق بین الملل را بیشتر بخوانم یا درس حقوق سازمانهای بین المللی ؟
 3. کدام مباحث حقوق بین الملل و حقوق سازمانهای بین المللی برای آزمون دکتری حقوق بین الملل واجب تر است؟
 4. مطالعه متون فقه برای قبولی در آزمون دکتری حقوق بین الملل واجب است؟
 5. اگر فقط تست کارکنم میتوانم در آزمون دکتری حقوق بین الملل قبول بشوم؟
 6. آیا پاسخ به سوالات زبان در آزمون دکتری حقوق بین الملل واجب است؟
 7. اگر یکی از درسها را پاسخ ندهم ولی درس زبان را خوب پاسخ بدهم، چه تاثیری در آزمون دکتری حقوق بین الملل دارد؟
 8. همین امسال در آزمون شرکت کنم یا سال بعد؟

به طور مثال آن دسته از عزیزانی که سوال می پرسند آیا صرفا مطالعه تست میتواند به آنها برای قبولی در آزمون دکتری حقوق بین الملل کمک کند باید گفت: این موضوع به طور مطلق نیست و بستگی به این دارد که اولا هدف داوطلب قبولی در کدام دانشگاه است؟. ثانیاً چه کتاب تستی مطالعه میکند؟. ثالثاً پایه درسی او تا چه حد مطلوب و قابل قبول است؟.

و یا دوستانی که این موضوع ذهنشان را مشغول کرده است که آیا امیدی به قبولی در آزمون دکتری حقوق بین الملل است، این نکته را بدانند که آزمون دکتری حقوق بین الملل جدای از مباحث مطالب دوره های کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل نیست. بنابراین براساس میزان تسلطی که بر این مباحث پیدا میکنید، میتوانید نتیجه متناسب را در آزمون دکتری حقوق بین الملل به دست آورید.

دپارتمان حقوقی موسسه 3 گام با تجربه چندین ساله خود در امر مشاوره و برنامه ریزی تخصصی، در جلسات مشاوره و برنامه ریزی خود، با تبیین مسیر راه براساس فردی سازی برنامه درسی، بهترین روش و پاسخ را به سوالات شما عرضه می کند.