* توصیه می‌شود برای آشنایی و مرتفع شدن سؤالات احتمالی  در رابطه با کنکور کارشناسی ارشد سینما این مطلب را به دقت مطالعه کنید.

تحلیل کلی سؤالات کنکور کارشناسی ارشد سینما 1401

کنکور ارشد سینما امسال را می‌توان کنکوری به نسبت استانداردتری در مقایسه با سال‌های گذشته هم در دروس عمومی و هم تخصصی دانست. البته این استاندارد بودن به معنای ساده بودن سؤالات نیست، بلکه همچنان شاهد سؤالاتی با مفاهیم جدید در کنکور 1401 نسبت به سال‌های گذشته به خصوص در دروس اختصاصی بوده‌ایم.

نکته قابل توجه کنکور امسال (مانند سال‌های گذشته) توجه طراحان به موضوعات مهم و مطرح در تمام دروس می‌باشد. به شکلی که بیشترین سؤالات از مباحث مطرح در رشته سینما طرح شده‌اند و این موضوع چراغ راهنمایی برای داوطلب می‌باشد که در این تحلیل به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است.

** کنکور ارشد سینما 1401 و ظرفیت‌های پذیرش آن نشان داد که همانند سال‌های گذشته و به خصوص بعد از سال 1390 دیگر فقط با حفظ کردن مطالب و یا با مطالعه بی کیفیت و بدون رعایت استمرار و ریز نکات خلاصه برداری و یا صرف زمان محدود، نمی‌توان نتیجه مطلوبی در کنکور گرفت. در نتیجه داوطلبانی که قصد پذیرش در دانشگاه‌های روزانه را در تهران دارند، باید از همین حالا با بررسی وضعیت و هدف خود و با راهنمای دقیق از مسیر پیش رو، تلاش خود را آغار کنند. 

تحلیل درس به درس سؤالات کنکور کارشناسی ارشد سینما 1401

در ادامه بودجه بندی سؤالات و تحلیل درس به درس کنکور کارشناسی ارشد سینما 1401 را به تفکیک دروس و مباحث مطرح شده در اختیار داوطلبان کنکور ارشد سینما  قرار داده‌ایم.

بودجه بندی، تعداد سؤالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سینما 1401 - درس زبان عمومی و تخصصی

سؤالات زبان انگلیسی عمومی و تخصصی 1401 رشته سینما تغییر زیادی نسبت به سال گذشته نداشته و به جز سؤالات گرامر که نسبت به سال گذشته استانداردتر طراحی شده بودند، سطح دشواری سایر تست‌ها مشابه سال‌های قبل می‌باشد. سؤالات درس زبان شامل دو بخش عمومی و تخصصی می‌باشد که به روال سال‌های قبل در سه بخش (واژگان، کلوزتست و ریدینگ ) تقسیم‌بندی شده است. 10 سؤال زبان عمومی مربوط به واژگان، 5 سؤال زبان عمومی مربوط به قواعد گرامری (کلوزتست) و 15 سؤال زبان تخصصی در 3 متن تخصصی که هرکدام دارای 5 سؤال می‌باشد  جای داده شده‌اند. سؤالات زبان عمومی امسال با مطالعه صحیح منابع استاندارد (نظیر کتب زیر ذره بین) تا حدود بالایی قابل پاسخگویی بوده‌اند. در بخش کلوز تست نیز داوطلب در صورتی که نکات گرامری را مورد مطالعه قرار می‌داد، توانایی پاسخ به سؤالات این بخش را  داشت. بخش زبان تخصصی دارای یک متن ساده در مورد تئاتر ژاپنی، یک متن استاندارد اما نیازمند دقت در مورد تئاتر ابزورد و متن استاندارد دیگری در مورد سینماگری آفریقایی بود. به طور کلی و برخلاف اغلب سال‌ها، امسال هر 3 متن دارای سطح استاندارد و قابل قبولی بودند، اما اگر داوطلبی به علت وقت کمتر، قادر به پاسخگویی فقط 1 یا 2 متن باشد، بهتر است ابتدا به مرور اجمالی هر سه متن پرداخته و ساده‌ترین را هم از لحاظ محتوا  و هم سؤالات طرح شده برای پاسخگویی انتخاب کند. (گاهی هم مثل امسال شانس با داوطلبی که زبان خوانده است یار است و هر 3 متن به راحتی البته با مطالعه اصولی و دقیق قبل از کنکور قابل پاسخگویی بودند )

بودجه بندی سؤالات زبان عمومی و تخصصی رشته ارشد سینما 1401

زبان عمومی و تخصصی

30 سؤال

واژگان عمومی

10 سؤال

گرامر عمومی (کلوزتست)

5 سؤال

متون تخصصی

15 سؤال

 

بودجه بندی، تعداد سؤالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سینما 1401 - درس فرهنگ، هنر و اد‌‌بیات ایران و جهان

سؤالات فرهنگ، هنر و اد‌‌بیات ایران و جهان 1401 رشته سینما (همانگونه که به داوطلبان سه گام پیش از کنکور متذکر شده بودیم) دارای بیشترین سؤال در بخش کتابت و نگارگری بود و مابقی سؤالات نیز با پیش بینی بالایی دارای پراکندگی در فصول تأکیدی ما در برنامه ریزی برای داوطلبان بوده است.

تعداد سؤالات این درس همانند سال‌های گذشته 30 سؤال بود که بر حسب میزان سختی و آسانی به صورت زیر می‌توان طبقه بندی نمود:

تعداد سؤالات سخت: 7

تعداد سؤالات متوسط: 14

تعداد سؤالات آسان: 9

از آنجایی که برای رسیدن به رتبه‌های تک رقمی در رشته سینما، نیاز به میانگین حدود 50 درصد از این درس برای داوطلبان ضروری به نظر می‌رسد، و با توجه به تعداد سؤالات آسان و متوسط در کنکور امسال، می‌توان گفت داوطلبانی که با منابع معرفی شده در سه‌گام برنامه مطالعاتی خود را تکمیل کرده و برای این درس آماده شده بودند، رسیدن به این درصد چندان دشوار نبود.

جدول بودجه بندی سؤالات درس فرهنگ، هنر و اد‌‌بیات ایران و جهان 1401

فرهنگ، هنر و اد‌‌بیات ایران و جهان

30 سؤال

نگارگری و خط

7

تاریخ هنر جهان

3

اساطیر

5

هنرمندان جهان

هنرمندان ایران

2

4

صنایع دستی

2

معماری ایران

معماری جهان

3

4

 

 

 

بودجه بندی، تعداد سؤالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سینما 1401 - درس مبانی نظری سینما

سؤالات مبانی نظری سینما 1401 رشته سینما بر خلاف اغلب سال‌های گذشته دارای سؤالاتی استاندارد و شاید بتوان گفت آسان بود! تعداد سؤالات این درس همانند سال‌های گذشته 20 سؤال بود که بر حسب میزان سختی و آسانی به صورت زیر می‌توان طبقه بندی نمود:

تعداد سؤالات سخت: 4

تعداد سؤالات متوسط: 6

تعداد سؤالات آسان: 10

بیشترین سؤالات مطرح شده در این درس از بخش نظریه‌پردازان مشهور سینما بوده است که داوطلبان با مطالعه صحیح و مرور‌های متناسب می‌توانستند به اکثریت سؤالات این درس پاسخ داده و به درصد بالای 60 که برای رسیدن به رتبه تک رقمی ضروری است، دست یابند.

البته برای کنکور ارشد سینما 1402 نمی‌توان همین سطح سؤالات را انتظار داشت و توصیه می‌گردد داوطلبانی که به طور جدی برای دانشگاه‌ روزانه ارشد سینما آماده می‌شوند، خود برای سخت بودن حداقل نیمی از سؤالات آماده کرده تا با آسودگی خاطر در جلسه کنکور حاضر شوند و نتیجه  لازم را کسب کنند.

 

جدول بودجه بندی سؤالات درس مبانی نظری سینما

مبانی نظری سینما

20 سؤال

نظریه پردازان

(آرنهایم، آیزنشتاین، بازن، متز، نوئل بورچ، آدورنو)

8

نظریات سینمایی

4

فیلمنامه نویسی

1

سخنان بزرگان سینما

4

سینمای مستند

2

اصطلاحات سینمایی

1

 

بودجه بندی، تعداد سؤالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سینما 1401 - درس بررسی و نقد آثار سینمایی

سؤالات بررسی و نقد آثار سینمایی 1401 رشته سینما را هم از نظر سختی و آسانی و هم تز نظر پراکندگی سؤالات می‌توان در حد انتظار دانست. همانند سال‌های گذشته بیشترین سؤالات از فیلم‌های مشهور در تاریخ سینما  مطرح شد و پراکندگی سایر سؤالات نیز قابل پیش‌بینی بود. داوطلبانی که گزیده و از منابع معتبر به مطالعه این درس پرداخته بودند حداقل 50 درصد توانایی پاسخگویی به سؤالات را باید می‌داشتند. تعداد سؤالات این درس همانند سال‌های گذشته 20 سؤال بود که بر حسب میزان سختی و آسانی به صورت زیر می‌توان طبقه بندی نمود:

تعداد سؤالات سخت: 3

تعداد سؤالات متوسط: 5

تعداد سؤالات آسان: 12

تعداد زیاد سؤالات آسان در این درس به این دلیل می‌باشد که سؤالاتی از فیلم‌ها مطرح شده بود که دوستداران سینما اغلب آن‌ها را تماشا کرده بودند و قطعاً می‌توانستند با کمی دقت پاسخ صحیح را انتخاب کنند. این‌گونه سؤالات بار دیگر اهمیت تماشای فیلم‌های مهم تاریخ سینما و مد نظر طراحان کنکور را بیش از پیش نمایان کرد و به داوطلبان جدی سینما توصیه می‌کنم از این مورد غافل نشوند.

البته همانند مبانی نظری سینما برای کنکور 1402 سینما نمی‌توان همین سطح سؤالات را انتظار داشت و توصیه می‌گردد داوطلبانی که به طور جدی برای دانشگاه‌ روزانه ارشد سینما آماده می‌شوند، خود را برای سخت بودن حداقل نیمی از سؤالات آماده کرده تا با آسودگی خاطر در جلسه کنکور حاضر شوند و نتیجه  لازم را کسب کنند.

 

 

جدول بودجه بندی سؤالات درس بررسی و نقد آثار سینمایی

بررسی و نقد آثار سینمایی

20 سؤال

داستان فیلم

10

سخنان سینماگران

3

مکاتب و دوره‌ها

2

اقتباس در سینما

2

سینمای مستند

3

 

بودجه بندی، تعداد سؤالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سینما 1401 -  نتیجه گیری

کنکور ارشد سینما امسال (1401) یکی از آسان‌ترین کنکور‌ها در سال‌های اخیر بود! و تبریک به دوستانی که به خوبی خود را برای کنکور آماده کرده بودند و با درصد‌های بالا در بهترین دانشگاه‌ها پذیرفته خواهند شد. اما همان گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، نباید کنکور ارشد سینما 1402 را نیز بر اساس کنکور امسال برنامه ریزی کرد، چراکه موجب اعتماد به نفس کاذب در داوطلب خواهد شد و در صورت سخت بودن کنکور سال آینده، نتیجه‌ای جز عدم قبولی نخواهد داشت. (این موضوع در دهه گذشته بارها تکرار شده است و باید دانشت کنکور هر سال خاص همان سال است و فقط باید الگوی کلی را از سؤالات سال‌های پیش آموخت و مسیر را برای خود هموار کرد).

داوطلبانی که هدف گذاری خود را برای دانشگاه‌های روزانه تهران قرار داده‌اند باید با یک استراتژی صحیح و منابع معتبر (نه لزوماً زیاد و یا قطور بلکه متناسب هم از لحاظ حجم و هم محتوا) خود را برای کنکور سال بعد آماده کرده و در جلسه کنکور غافلگیر نشوند.

 

  • نکته پایانی مخصوص داوطلبانی که سال اول کنکور هستند:

با منابع معتبر، برنامه ریزی مناسب، استمرار و فیلم دیدن، موفق خواهید شد.

  • نکته پایانی مخصوص داوطلبانی که پشت کنکوری هستند:

پیش از آنکه نکته را بگویم تبریک به شما که از هدف خود دست برنداشتید و برای هدف خود تلاش می‌کنید. اما بیایید کمی صریح صحبت کنیم، علت عدم قبولی شما در سال‌های گذشته یکی از مواردی است که در نکته داوطلبان سال اولی گفته شد. با خود صادق باشید، یا منابع درستی نداشتید، یا بدون برنامه صحیح درس خواندید و یا استمرار نداشتید و شاید فیلم بین خوبی نبودید!