بودجه بندی و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد علوم باغبانی 1401

اطلاع از بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشدعلوم باغبانی 1401، اطلاعات مفیدی را در رابطه با سطح سوالات و سرفصل های دروس کنکور ارشد علوم باغبانی 1401 در اختیارتان قرار می دهد.

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد علوم باغبانی - درس زبان عمومی

سطح دشواری سوالات در حد قابل قبول است .اگر بخواهیم سوالات این درس را به خوبی پاسخگو باشیم علاوه بر اینکه باید با گرامر آشنایی داشته باشیم باید باید پیش زمینه ی خوبی از نظر آشنایی باواژگان انگلیسی داشته باشیم و همینطور اطلاعات کافی در زمینه ی مطالب مرتبط با رشته ی کشاورزی به خصوص فناوری های جدید مرتبط با این رشته داشته باشیم تا بتوانیم سوالات بخش درک مطلب را به درستی پاسخ دهیم اگر بخواهیم سوالات این درس را از نظر موضوع و تعداد سوالات مربوطه بررسی کنیم باید گفت که هر سال 30 سوال از درس زبان در آزمون کارشناسی ارشد مطرح می شود و طبق جدول می توان سوالات را دسته بندی کرد:

موضوع

تعداد سوال

واژگان

10

گرامر

5

درک مطلب

15

 

در قسمت درک مطلب سه متن مجزا و با موضوع متفاوت والبته در ارتباط با موضوعات مرتبط با رشته کشاورزی آورده شده است که در پایان هر متن 5 سوال مرتبط با مفاهیم و درک مطلب پرسیده شده است.

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد علوم باغبانی - درس میوه کاری

می توان گفت از تمام مباحث مرتبط با این درس سوال مطرح شده است اما تعداد سوال مطرح شده از سرفصل های مختلف متفاوت است .در مجموع می توان گفت باید تمام سرفصل های مرتبط با این درس از منابع معتبر و معمول رشته باغبانی را مطالعه کرد تا بتوان نتیجه قابل قبولی بدست آورد .در جدولی که برای شما آورده شده تعداد سوال مطرح شده از هر سر فصل  در آزمون سال 1401 مشخص است:

موضوع

تعدادسوال

میوه کاری عمومی

2

مدیریت باغ

1

گلدهی در درختان میوه

1

گرده افشانی و تشکیل میوه

 

5

هرس و تنک درختان میوه

2

درختان میوه مناطق معتدله

4

میوه های ریز

4

میوه های نیمه گرمسیری

4

پایه های درختان میوه

2

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد علوم باغبانی - درس خاک شناسی و گیاه شناسی:

سوالات این بخش 25 سوال است . که 13سوال از مبحث خاک شناسی و 12 سوال از مبحث گیاه شناسی مطرح شده است .سوالات طراحی شده از درس خاک شناسی را می توان به دو دسته ی کلی تقسیم کرد یک بخش در مورد فیزیک خاک و یک بخش در مورد شیمی خاک . درس خاک شناسی بیشتر از اینکه جنبه حفظی داشته باشد مفهومی هست و در واقع با داستن مطالب پایه و تجزیه تحلیل مطالب می توان به راحتی به سوالات این بخش پاسخ داد . اگر بخواهیم سوالات را از نظر سطح دشواری بررسی کنیم باید گفت که سوالات در حد متوسط طراحی شده است و با مطالعه ی تمام سر فصل های مرتبط با این درس می توان به راحتی سوالات این بخش را پاسخ داد برای اینکه بتوانید بهترین منابع مطالعه را انتخاب کنید تا در کمترین زمان به بهترین دامنه ی اطلاعات دست پیدا کنید می توانید از مشاوران برتر که اطلاعات کافی در این زمینه دارند کمک بگیرید .اگر بخواهید نگاهی موضوعی به سوالات سال1401 داشته باشید توجه شما را به جدولی که در زیر آورده شده جلب میکنم :

تعداد سوال

موضوع

6

فیزیک خاک

7

شیمی خاک

سوالات بخش شیمی خاک شامل عناصر مورد نیاز گیاهان در خاک که 4 سوال از این مبحث طرح شده است که این تعدادسوال  قابل توجه است .و مابقی در مورد تجزیه ی مواد آلی و کربن خاک است . در مورد فیزیک خاک هم بیشتر سوالات مبوط به چگالی ظاهری و حقیقی و تخلخل خاک است که معمولا هر ساله یک مساله از این مبحث طرح می گردد.

در مورد درس گیاه شناسی می توان گفت که سوالات هم از مباحث عمومی گیاهشناسی و هم از مطالب مربوط به تیره ها و گونه های مختلف گیاهی طراحی شده است نمی توان گفت سوالات مشکل بوده در کل درس گیاهشناسی را باید به طور کامل از منابع معتبر مطالعه نمود چون هر سال از گیاهان متفاوتی سوال طرح می گردد جدول زیر می تواند گویای سرفصل ها و تعداد سوال طرح شده از هر سرفصل  در آزمون کارشناسی ارشد1401باشد:

تعداد سوال

موضوع

4

مباحث عمومی گیاه شناسی

8

مباحث مرتبط با واریته ها ی گیاهی

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد علوم باغبانی - درس ازدیاد نباتات

سوالات مطرح شده از این درس دشوار است و نیاز به مطالعه ی زیاد وتمرین و تکرار و البته استفاده از منابع جامع و مفید و مشورت با افرادیکه توانسته اند نتیجه ی قابل قبولی در سالهای گذشته در آزمون کارشناسی ارشد بدست آورند دارد . اگر بخواهید سوالات را بر اساس موضوع و تعداد سوال بررسی کنید می توانید از جدول زیر کمک بگیرید :

تعداد سوال

موضوع

8

جنبه های کلی گیاه افزایی

1

تیمارهای پیش از کاشت

5

افزایش به وسیله بذر

2

خفتگی بذر و تیمارهای برداشتن خفتگی

6

هورمون ها و تیمارهای هورمونی

4

جهش

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد علوم باغبانی - درس فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت

تعداد کل سوال مطرح شده از این بخش 25 سوال است .سوالات به صورت کاملا پراکنده از این مبحث طراحی شده است ولی از نظر دشواری متوسط به نظر می رسد و در صورت مطالعه ی کافی به راحتی می توان به سوالات این بخش پاسخ گفت . از نظر تعداد سوال مطرح شده از هر مبحث جدول زیر به شما کمک خواهد کرد :

تعداد سوال

موضوع

2

فتوسنتز

2

انتقال فتو اسیمیلات ها و هورمون ها ی گیاهی

4

روابط آب در گیاه

1

تبادلات گازی در گیاه

1

سینک و سورس

1

شاخص های برداشت

1

بخش های تشکیل دهنده ی میوه

 

1

مقایسه ی محتوای ویتامین ث میوه ها و سبزی ها

1

شرایط نگهداری میوه ها و سبزی ها پس از برداشت

3

فیزیولوژی  و بیوشیمی رسیدن

2

اتیلن

2

نابسامانی های پس از برداشت

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد علوم باغبانی - درس سبزیکاری و گلکاری

سوالات طراحی شده از درس سبزی کاری و گلکاری بسیار پراکنده است اما اگر بخواهیم سوالات امسال را بررسی کنیم سوالات از مباحث زیر طراحی شده است :

تعداد کل ســوال ٢٥ ســوال. تعداد سوالات مربوط به سبزیکاری ١٢ سوال و تعداد سوالات مربوط به گلکاری ١٣ ســوال می باشد . در سوالات مربوط به درس سبزی کاری پدیده بولتینگ یک سوال تکراری در اکثر آزمونهای ارشــد می باشــد که امســال نیز تکرار شده است. پدیده بهارش یک مبحث بسیار مهم است که یک سوال در این مورد آمده اســت. شــناخت ســبزی کدو و انواع آن و راه تمایز بین آنها یکی از ســوالات امسال بوده است. دانســتن زمان مناسب کاشت سبزیجات مختلف یعنی سیزیجات فصل گرم و سبزیجات فصل خنک بسیار مهم اســت.پدیده Rot End Blossom یک سوال متداول در اکثر سالها می باشد که باید علت به وجود آمدن این پــدیــده را نیز بــدانیم. مفهوم Unit Heat و کاربرد آن در مورد نخود فرنگی یکی از ســوالات مربوط به درس ســبزی کاری است. شناخت انواع کلم ها و تفاوت های آنها از نظر کاشت داشت و برداشت یکی از مباحث مهم و پرســوال در کنکور کارشــانسی ارشد می باشد. در مورد سیب زمینی به عنوان یک سبزی غده ای معمولا هر ســال ســوال مطرح می شــود. شــناخت اندام های ذخیره ای انواع سبزی ها و منشا آنها مهم است. هویج هم یکی از ســبزیجات مهم است که معمولا هر سال یک سوال در موردآن طرح می شود و باید از ویژگی های گیاه شــناســی زمان کاشــت و آسیب های فیزیولوژی آن اطلاعات کافی داشته باشیم. تجمع نیترات در سبزیجات مختلف ، علــت آن و مکــان اصــلی تجمع نتیرات و راهکــار کنترل آن یکی از موضــوعــات مهم در آزمون کارشــناســی ارشــد می باشد. یکی از سوالات عمق کاشت بذر سبزیها در شرایط مختلف است. پدیده خفتگی در گلهای دارای پداژه برای تکثیر یکی از ســوالات مطرح شــده اســت. شــناخت اجزاء تشــکیل دهنده بخش تزئینی گیاهان زینتی مهم مثل پرنده بهشــتی نیز اهمیت دارد. محل مناسب کاشت گیاهان زینتی مهم از نظر شــرایط نوری و رطوبتی نیز از موضــوعــات پرتکرار اســت. تعریف DIF و تاثیر آن بر ارتفاع گیاه از ســوالات پرتکرار کنکور کارشــناســی ارشــد می باشد. به طور کلی می توان گفت در مبحث گلکاری باید شناخت کامل نســبت به انواع مهم گیاهان زینتی و کشــت و کار گیاهان دارای غده و فیزولوژی گلدهی آنها داشــته باشیم و بهترین راه تکثیر هر کدام از گیاهان زینتی را بدانیم. به طور کلی می توان گفت ســوالات دروس ســبزی کاری و گلکاری شامل مطالب عمومی و کلیات و تعاریف و همچنین ســوالــات مربوط به گونه ها ی گیاهی خاص می باشــد و نیاز به مطالعه ی منابع جامع و مطمِئن برای بدست آوردن بهترین نتیجه می باشد.