مشاور تخصصی ارشد برنامه ریزی شهری - فرزانه جاویدی

با سلام خدمت دانشجویان و شهرسازان گرامی:

 اینجانب فرزانه جاویدی دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی از دانشگاه  شیراز و رتبه برتر(رتبه کشوری33)آزمون کارشناسی ارشد در کنکور برنامه ریزی شهری و منطقه ای و  مدیریت شهری در سال1400 می باشم که در حال حاضر در دانشگاه شیراز در گرایش برنامه ریزی شهری مشغول به تحصیل می باشم.
دروس رشته مهندسی شهرسازی ترکیبی از رشته های متفاوت است که همه در شکل گیری شهر تاثیرگذارند.
رشته مهندسی شهرسازی از جمله رشته هایی است که بازار کار گسترده ای دارد .کارفرمای بیشتر پروژه های شهری شهرداری است و معمولا برخی پروژه نیز توسط شرکت های مهندسی مشاور انجام میشوند ،متخصص شهرساز با همکاری با این دفاتر و شهرداری، می تواند نقش موثری در توسعه شهری داشته باشد و ما  به عنوان یک شهرساز در کنار نقش خود سیاست گذار و هماهنگ کننده معماران، مهندسین عمران، اقتصاددانان و جامعه شناسان در محیط شهری هستیم. شهرها با خصلت پویای خود همواره در حال تغییر و گسترده تر شدن هستند شهرسازان این تغییرات را در شهرها با برنامه پیش میبرند تا تغییرات روز افزون شهرها را با برنامه هدایت کنند تا این تغییرات گسترده موجب اختلال در روند توسعه شهر نشود.
رشته مهندسی شهرسازی در گرایش ارشد به رشته های زیر تقسیم شده که عبارتند از :
· برنامه ریزی شهری
· برنامه ریزی منطقه ای
· مدیریت شهری
· طراحی شهری
یکی از مشکلات عدیده دانشجویان شهرسازی در آزمون کارشناسی ارشد حجم وسیع و متنوعی از مطالب در شاخه های گوناگون هست که با آن مواجه میشوند و  آزمون کارشناسی ارشد رشته شهرسازی دارای کنکور مرحله دوم به عنوان آزمون عملی(به صورت تشریحی) شناخته میشود که در این مسیر ممکن است دانشجویان با یک روند فرسایشی رو به رو بشوند اما همگی این مسیر با برنامه دقیق و متناسب با استعداد و ظرفیت هر فرد و منابع هماهنگ و درست به موفقیت شما ختم خواهد شد. من به عنوان یک فرد که تمامی این مسیر رو تجربه داشته میتونم به شما  در این راه کمک کنم و تمام تجربه ها را در اختیارتون بگذارم و مطمئنا بهترین نتیجه رو با برنامه ریزی دقیق و متناسب در کنار هم خواهیم داشت.