گرایش مدل سازی سیستم های کلان

 

 

 

معرفی گرایش مدل سازی سیستم های کلان در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع:

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدل سازی سیستم های کلان، به نوعی گرایش دوم مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع به حساب می‌آید که با توجه به وجود درس ریاضی در این آزمون، فارغ‌ التحصیلان سایر رشته‌های فنی- مهندسی نیز می‌توانند بخت خود را برای قبولی در این رشته بیازمایند.

مدل سازی سیستم های کلان به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ‌ریزی و طرح سیستم‌ های مختلف موردنیاز جامعه می‌پردازد. این سیستم ها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، یا کشور مطرح می‌شوند. سیستم های حمل و نقل، آب رسانی و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزیع کالاها، تأمین و توزیع انرژی، خدمات آموزشی یا بهداشتی از اینگونه‌اند. در کلیه این سیستم ها هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک سیستم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این گرایش به مطالعه، مدلسازی و تجزیه و تحلیل اینگونه سیستم ها می پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنین با توجه به نیازها، اولویت ها و امکانات جامعه بهترین سیستم را طراحی می‌نماید.

 

 

برنامه درسی مدل‌سازی سیستم‌های کلان و تعداد واحدها:

رشته مدلسازی سیستمهای کلان در مقطع کارشناسی ارشد دارای 32 واحد درسی است که 12 واحد آن را دروس اجباری، 12 واحد دروس اختیاری و 8 واحد آن را پایان نامه و سمینار تشکیل می دهند.

دروس جبرانی:

واحد

نام درس

ردیف

3

تحقیق در عملیات 1

1

3

آمار مهندسی

2

3

اقتصاد عمومی 1

3

دروس اجباری:

واحد

نام درس

ردیف

3

برنامه ریزی ریاضی

1

3

اقتصاد سنجی

2

3

اقتصاد کلان پیشرفته

3

که البته سه واحد از بین واحدهای زیر انتخاب می شود:

واحد

نام درس

ردیف

3

مدیریت زمان

1

3

اقتصاد خرد پیشرفته

2

3

شبیه سازی کامپیوتر

3

3

سیستم های پویا

4

دروس اختیاری:

واحد

نام درس

ردیف

3

برنامه ریزی تولید پیشرفته

1

3

شبیه سازی کامپیوتر

2

3

فرایند های احتمالی

3

3

مدیریت زمان

4

3

برنامه ریزی پویا

5

3

سیستم های پویا (1)

6

3

سیستم های صف

7

3

مدل های زمان بندی

8

3

تئوری تصمیم

9

3

بهینه سازی مدل های غیر خطی

10

و در آخر 2 واحد سمینار و 6 واحد پروژه پژوهشی.

 

 

 

دانشگاه‌های پذیرنده:

دانشگاه‌هایی بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 1396 که در رشته سیستم‌های کلان پذیرش دانشجو دارند.

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

2

دانشگاه تربيت مدرس

3

دانشگاه تهران

4

دانشگاه جامع امام حسين (ع)- تهران

5

دانشگاه خوارزمي

6

دانشگاه صنعتي اروميه

7

دانشگاه صنعتي اصفهان

8

دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران

9

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

10

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

11

دانشگاه علم و صنعت

12

دانشگاه علم و فناوري مازندران - بهشهر

13

دانشگاه فردوسي مشهد

14

دانشگاه يزد

15

مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

16

دانشگاه پيام نور استان بوشهر - مركز بي نالمللي عسلويه

17

دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران شمال

18

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان - مركز بي نالمللي كيش

19

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

20

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

21

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

22

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد

23

دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر - يزد

24

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل

25

مؤسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد

26

مؤسسه غيرانتفاعي الغدير- تبريز

27

موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

28

موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين

29

موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر - شيراز

30

موسسه غيرانتفاعي فن ودانش - ساوه

31

موسسه غيرانتفاعي مهر آستان - آستانه اشرفيه